• ภาพกิจกรรม

  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเยี่ยม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/03/2017 เวลา 11:02:23 น. อ่าน: 115 ครั้ง

  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการบรรยายและทดลองใช้งานกล้องจุลท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/03/2017 เวลา 14:11:24 น. อ่าน: 186 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการการจัดการขยะ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/03/2017 เวลา 13:30:55 น. อ่าน: 86 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ทำบุญหอพักนิสิต” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอพักนิสิต ๑ (หอห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/03/2017 เวลา 10:55:23 น. อ่าน: 78 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการเยาวชนคนเก่ง ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดคลองน้ำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/02/2017 เวลา 15:21:12 น. อ่าน: 251 ครั้ง

  เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารีย์ เถาว์วงษา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบและเครื่องประดับ คณะอัญมณี นำน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/02/2017 เวลา 15:10:48 น. อ่าน: 213 ครั้ง

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายกิตติ อุสิมาส นักวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/02/2017 เวลา 12:09:00 น. อ่าน: 126 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.ณัฐพล ชมแสง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/02/2017 เวลา 14:41:09 น. อ่าน: 130 ครั้ง

  สโมสรโรตารีจันทบูร นำโดย นางศิณีพร สวัสดิชัย และสมาชิก ร่วมมอบหนังสือ จำนวน ๑๔๒ เล่ม ให้กับห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/02/2017 เวลา 10:57:48 น. อ่าน: 141 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/02/2017 เวลา 09:49:10 น. อ่าน: 168 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 193 รายการ