• ภาพกิจกรรม

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 15:17:49 น. อ่าน: 31 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ ได้พากลุ่มเกษตรกร และนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 14:44:43 น. อ่าน: 26 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านสวนษิริจันทร์ ปทุมธานี ดร. สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 13:55:10 น. อ่าน: 26 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้พานิสิต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 13:23:24 น. อ่าน: 30 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง”
  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 12:26:19 น. อ่าน: 25 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง จัดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดโขมง ต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 11:47:01 น. อ่าน: 19 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 11:11:59 น. อ่าน: 17 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับ คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนมัธยมศึ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 10:03:25 น. อ่าน: 14 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกาย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 09:25:54 น. อ่าน: 31 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ วิ่งมาราธอนขึ้นเขา โดยมี รองศาสตราจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/12/2017 เวลา 16:12:22 น. อ่าน: 14 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 252 รายการ