• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

            กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Videostudio10 เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติกา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/04/2017 เวลา 15:34:36 น. อ่าน: 123 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/04/2017 เวลา 13:45:34 น. อ่าน: 122 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาวอำภา ชัยเสนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และ นายอรรถพล สุทธิพร เจ้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/04/2017 เวลา 14:34:42 น. อ่าน: 271 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการการจัดการขยะ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/03/2017 เวลา 13:30:55 น. อ่าน: 154 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปีวิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ณ ห้องประชุม ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/02/2017 เวลา 15:58:09 น. อ่าน: 239 ครั้ง

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี พบ ผู้บริหาร และบุคลากร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อมอบน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/11/2016 เวลา 10:49:27 น. อ่าน: 799 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการแห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, วัดโขมง อ. ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/08/2016 เวลา 16:11:05 น. อ่าน: 262 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชนปี ๒๕๕๙ เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ อนามัยโขม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/05/2016 เวลา 15:58:15 น. อ่าน: 290 ครั้ง

  คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค จัด โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับบุคลากร เรื่อง “การประหยั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/02/2016 เวลา 10:24:25 น. อ่าน: 405 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปี วิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๕๘ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/02/2016 เวลา 14:35:38 น. อ่าน: 320 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 52 รายการ