• ข่าวสาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  จัดงาน MT คืนถิ่น Back To BUU เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมประถมใจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/01/2015 เวลา 11:34:10 น. อ่าน: 688 ครั้ง

  รายการ รู้ค่า พลังงาน สาหร่ายน้ำเค็ม พลังงานทางเลือกของคนไทย โดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ผู้รักษาการแทนรอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/12/2014 เวลา 13:54:23 น. อ่าน: 994 ครั้ง

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม “CPF Campus Interview” เพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นควา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/11/2014 เวลา 11:42:13 น. อ่าน: 531 ครั้ง

  นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบู ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/10/2014 เวลา 10:23:12 น. อ่าน: 1208 ครั้ง

  เมื่อเวลา ๑๐.๓๐น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/10/2014 เวลา 09:57:43 น. อ่าน: 421 ครั้ง

  นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมโครงการเสริมหลักสูตรปฏิบัติการใต้น้ำ โดยได้รับเกียรติจาก ครูดรล์ รัตนทัศนีย์ หัวหน้าสาขาวิชาผล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/10/2014 เวลา 11:21:58 น. อ่าน: 539 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 46 รายการ