• ข่าวสาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/05/2016 เวลา 14:08:29 น. อ่าน: 551 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการคาราวานวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/02/2016 เวลา 13:38:26 น. อ่าน: 484 ครั้ง

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ภาควิชาวาริชศาสตร์ และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการจัดทำมาตร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/08/2015 เวลา 15:29:29 น. อ่าน: 750 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้า ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/07/2015 เวลา 09:47:02 น. อ่าน: 776 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายเยาวชนอนุรั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/04/2015 เวลา 10:11:45 น. อ่าน: 680 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เวทีสั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/03/2015 เวลา 16:41:04 น. อ่าน: 492 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 46 รายการ