• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ ๔, ๕, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/07/2016 เวลา 15:40:38 น. อ่าน: 287 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/07/2016 เวลา 14:46:51 น. อ่าน: 306 ครั้ง

  วันที่ ๒๖ และ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/05/2016 เวลา 10:41:36 น. อ่าน: 278 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/04/2016 เวลา 10:14:07 น. อ่าน: 206 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ สภากาชาด จังหวัดจันทบุรี จัด “โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/11/2015 เวลา 16:13:56 น. อ่าน: 311 ครั้ง

  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย เมื ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/09/2015 เวลา 16:09:19 น. อ่าน: 391 ครั้ง

  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เดินทางเข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/06/2015 เวลา 10:10:36 น. อ่าน: 312 ครั้ง

  สำนักงานบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดย ดร.เ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/05/2015 เวลา 16:48:00 น. อ่าน: 314 ครั้ง

  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับเกียรติไปบรรยายทางวิชาการใน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/05/2015 เวลา 11:34:48 น. อ่าน: 520 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดนิทรรศการ “ต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น” โดยได้รับเกียรติจาก พ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/04/2015 เวลา 16:21:36 น. อ่าน: 317 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 52 รายการ