• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  อาจารย์สาขาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ผลไม้จันทบุรี
  เมื่อวัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2017 เวลา 09:21:38 น. อ่าน: 87 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศ และอาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจาร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 15:44:13 น. อ่าน: 101 ครั้ง

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการร่วมอาลัยรักภักดีราช จอมปราชญ์องค์ภูมิพล ณ บริเวณลานอเนกป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 15:07:54 น. อ่าน: 59 ครั้ง

  วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 14:11:29 น. อ่าน: 47 ครั้ง

  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2017 เวลา 13:10:25 น. อ่าน: 120 ครั้ง

  วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายจอมศักด์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานสถาปนา หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/09/2017 เวลา 10:25:11 น. อ่าน: 91 ครั้ง

  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้ง ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/09/2017 เวลา 10:28:41 น. อ่าน: 76 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะผลิต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/08/2017 เวลา 15:42:22 น. อ่าน: 142 ครั้ง

  คณาจารย์และนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมการจัดงานมห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/06/2017 เวลา 14:31:29 น. อ่าน: 166 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/06/2017 เวลา 10:36:31 น. อ่าน: 217 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 66 รายการ