• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาระบบสารสนเทศ ได้ร่วมกันจัดโครงการสานสัมพันธ์สี่ชั้นปีสาขา IT และ IS ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/01/2018 เวลา 12:59:40 น. อ่าน: 171 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 11:10:53 น. อ่าน: 117 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 10:35:59 น. อ่าน: 94 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ ได้นำนิสิตค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 09:59:33 น. อ่าน: 93 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 15:17:49 น. อ่าน: 98 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ ได้พากลุ่มเกษตรกร และนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 14:44:43 น. อ่าน: 150 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านสวนษิริจันทร์ ปทุมธานี ดร. สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 13:55:10 น. อ่าน: 118 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้พานิสิต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 13:23:24 น. อ่าน: 86 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง”
  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 12:26:19 น. อ่าน: 109 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/12/2017 เวลา 11:24:24 น. อ่าน: 75 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 76 รายการ