• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง”
  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 12:26:19 น. อ่าน: 73 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/12/2017 เวลา 11:24:24 น. อ่าน: 46 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้นำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/12/2017 เวลา 15:19:37 น. อ่าน: 89 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง S๓๐๗ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อาจารย์สุทธิรักษ์ สุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2017 เวลา 09:55:53 น. อ่าน: 100 ครั้ง

  อาจารย์สาขาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ผลไม้จันทบุรี
  เมื่อวัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2017 เวลา 09:21:38 น. อ่าน: 112 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศ และอาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจาร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 15:44:13 น. อ่าน: 174 ครั้ง

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการร่วมอาลัยรักภักดีราช จอมปราชญ์องค์ภูมิพล ณ บริเวณลานอเนกป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 15:07:54 น. อ่าน: 79 ครั้ง

  วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 14:11:29 น. อ่าน: 72 ครั้ง

  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2017 เวลา 13:10:25 น. อ่าน: 149 ครั้ง

  วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายจอมศักด์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานสถาปนา หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/09/2017 เวลา 10:25:11 น. อ่าน: 107 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 69 รายการ