• ข่าวสาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายกิตติ อุสิมาส นักวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/02/2017 เวลา 12:09:00 น. อ่าน: 206 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ จัดโดย อง ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/02/2017 เวลา 14:57:49 น. อ่าน: 183 ครั้ง

  คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/02/2017 เวลา 16:06:16 น. อ่าน: 178 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัด นิทรรศการสืบสานงาน...ตามรอยเท้าพ่อ ณ บริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/12/2016 เวลา 15:41:34 น. อ่าน: 261 ครั้ง

  ชมรมบูรพาจันทร์อาสา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ บูรพาจันทร์อาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดแหลมเสด็จ ขึ้น ในวันเส ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2016 เวลา 11:01:30 น. อ่าน: 217 ครั้ง

  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/11/2016 เวลา 13:36:45 น. อ่าน: 285 ครั้ง

  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/11/2016 เวลา 14:13:58 น. อ่าน: 358 ครั้ง

  ตัวแทน คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมพิธีบำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/10/2016 เวลา 13:43:59 น. อ่าน: 247 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดงานบูรพาจันท์ วันวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/09/2016 เวลา 11:04:15 น. อ่าน: 257 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดงาน บูรพา วัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีการจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/09/2016 เวลา 10:28:00 น. อ่าน: 275 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 80 รายการ