• ภาพกิจกรรม

  วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/12/2017 เวลา 15:11:47 น. อ่าน: 9 ครั้ง

  ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี
  วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/12/2017 เวลา 13:57:48 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้นำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/12/2017 เวลา 15:19:37 น. อ่าน: 32 ครั้ง

  เสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “ถอดบทเรียนความสำเร็จ สู่ความท้าทายของการทำงานในอนาคต” โดย ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวตกรร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2017 เวลา 14:20:40 น. อ่าน: 22 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง S๓๐๗ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อาจารย์สุทธิรักษ์ สุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2017 เวลา 09:55:53 น. อ่าน: 33 ครั้ง

  อาจารย์สาขาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ผลไม้จันทบุรี
  เมื่อวัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2017 เวลา 09:21:38 น. อ่าน: 50 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศ และอาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจาร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 15:44:13 น. อ่าน: 33 ครั้ง

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการร่วมอาลัยรักภักดีราช จอมปราชญ์องค์ภูมิพล ณ บริเวณลานอเนกป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 15:07:54 น. อ่าน: 33 ครั้ง

  วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 14:11:29 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการการจัดการขยะ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๐ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 15:38:22 น. อ่าน: 15 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 234 รายการ