• ภาพกิจกรรม

  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุม ชี้แจงกา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/05/2018 เวลา 10:24:28 น. อ่าน: 38 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา นักวิชาการพัสดุ นำคณะบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับ ค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2018 เวลา 10:55:27 น. อ่าน: 33 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้มีการจัดการซ้อมย่อยให้กับบัณฑิตก่อนวันเข้ารับปริญญาบัตรจร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2018 เวลา 10:10:53 น. อ่าน: 35 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดการแข่งขันเปตอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/05/2018 เวลา 14:53:19 น. อ่าน: 28 ครั้ง

  ผอ.กองบริหาร วข.จันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่
  เมื่อวันที่ ๒๓ เม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/05/2018 เวลา 10:51:20 น. อ่าน: 27 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้จัดโครงการเทคโนโลยีทางทะเล สู่โรงเรียน ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย จังห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/05/2018 เวลา 13:17:41 น. อ่าน: 169 ครั้ง

  นิสิตคณะอัญมณี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓ ร่วมกัน จัดนิทรรศการกา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/05/2018 เวลา 16:14:43 น. อ่าน: 93 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชน ปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/05/2018 เวลา 15:13:56 น. อ่าน: 69 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชน ปี ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/04/2018 เวลา 14:11:32 น. อ่าน: 44 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำ นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 15:14:19 น. อ่าน: 51 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 261 รายการ