• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 09:57:16 น. อ่าน: 24 ครั้ง

  งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให้ความรู้ด้านสวัสดิการประเภทสินเชื่อเคหะ” เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/11/2017 เวลา 13:39:32 น. อ่าน: 17 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/11/2017 เวลา 14:54:28 น. อ่าน: 31 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/11/2017 เวลา 15:36:42 น. อ่าน: 54 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการให้บริการของ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/11/2017 เวลา 14:37:53 น. อ่าน: 21 ครั้ง

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อบรมการใช้ E-mail BUU อย่างมีปร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 15:54:18 น. อ่าน: 26 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ณ วัดโขมง และวัดเสม็ดโพธิ์ศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 14:25:35 น. อ่าน: 13 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน กองบริหารวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 13:59:00 น. อ่าน: 18 ครั้ง

  ผู้แทน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/05/2017 เวลา 09:52:02 น. อ่าน: 168 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชนปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลส่งเสร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/05/2017 เวลา 15:12:36 น. อ่าน: 153 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 52 รายการ