• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมการบรรยายสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลีย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 15:19:07 น. อ่าน: 53 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธี สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระรา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 14:50:14 น. อ่าน: 68 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดงาน “บูรพา วัฒนธรรม ปี ๒๕๖๐” ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 14:10:23 น. อ่าน: 59 ครั้ง

  องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประถม ใ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 10:47:38 น. อ่าน: 34 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 09:57:16 น. อ่าน: 38 ครั้ง

  งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให้ความรู้ด้านสวัสดิการประเภทสินเชื่อเคหะ” เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/11/2017 เวลา 13:39:32 น. อ่าน: 38 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/11/2017 เวลา 14:54:28 น. อ่าน: 39 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/11/2017 เวลา 15:36:42 น. อ่าน: 78 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการให้บริการของ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/11/2017 เวลา 14:37:53 น. อ่าน: 29 ครั้ง

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อบรมการใช้ E-mail BUU อย่างมีปร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 15:54:18 น. อ่าน: 37 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 55 รายการ