• ข่าวสาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ MT อาสาพัฒนา ขึ้น ณ วัดคลองน้ำเ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2016 เวลา 14:13:29 น. อ่าน: 188 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการเสวนาชาวเทคโนโลยีทางทะเล รวมใจพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (MT คืนถิ่น) ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/11/2016 เวลา 15:05:49 น. อ่าน: 199 ครั้ง

  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดพิธีถวายความ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/10/2016 เวลา 16:16:43 น. อ่าน: 267 ครั้ง

  ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเตจันทบุรี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/06/2016 เวลา 14:52:58 น. อ่าน: 478 ครั้ง

  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางท­ะเล (พัฒนานักดำน้ำระดับ Dive master) เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/05/2016 เวลา 13:36:34 น. อ่าน: 711 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/05/2016 เวลา 14:08:29 น. อ่าน: 454 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการคาราวานวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/02/2016 เวลา 13:38:26 น. อ่าน: 447 ครั้ง

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ภาควิชาวาริชศาสตร์ และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการจัดทำมาตร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/08/2015 เวลา 15:29:29 น. อ่าน: 721 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้า ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/07/2015 เวลา 09:47:02 น. อ่าน: 760 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายเยาวชนอนุรั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/04/2015 เวลา 10:11:45 น. อ่าน: 645 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 41 รายการ