• ข่าวสาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ และการวิจัยด้านค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/02/2017 เวลา 10:47:01 น. อ่าน: 249 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านการปฏิบัติการวิทยาศาสตร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/01/2017 เวลา 15:24:25 น. อ่าน: 242 ครั้ง

  เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการGoodbye senior ขึ้นเพื่อเป็นการเลี้ยง ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/01/2017 เวลา 14:51:57 น. อ่าน: 187 ครั้ง

  คณาจารย์ บุคคลากร และนิสิต คณะเทคโนโลยีทางทะเลร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2016 เวลา 16:02:13 น. อ่าน: 224 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/12/2016 เวลา 14:11:46 น. อ่าน: 272 ครั้ง

  วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Professor Dr. Tsuyoshi Imai จาก Division of Environmental Science and Engineering, Graduate School of Science and Engineering, Yamaguchi University, JAPAN ได้บรรยายหัวข้อ Biological Wastewater Treatment (Conventional Activated Slu ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/12/2016 เวลา 10:27:49 น. อ่าน: 228 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๕-๒๑.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการเข้าร่วมงานป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/12/2016 เวลา 09:48:18 น. อ่าน: 240 ครั้ง

  ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ MT อาสาพัฒนา ขึ้น ณ วัดคลองน้ำเ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2016 เวลา 14:13:29 น. อ่าน: 236 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการเสวนาชาวเทคโนโลยีทางทะเล รวมใจพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (MT คืนถิ่น) ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/11/2016 เวลา 15:05:49 น. อ่าน: 256 ครั้ง

  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดพิธีถวายความ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/10/2016 เวลา 16:16:43 น. อ่าน: 322 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 46 รายการ