• ข่าวสาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/02/2017 เวลา 09:49:10 น. อ่าน: 311 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล โดย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล และ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ อดีตคณบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/02/2017 เวลา 12:52:27 น. อ่าน: 267 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์แ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/02/2017 เวลา 15:59:59 น. อ่าน: 247 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ และการวิจัยด้านค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/02/2017 เวลา 10:47:01 น. อ่าน: 262 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านการปฏิบัติการวิทยาศาสตร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/01/2017 เวลา 15:24:25 น. อ่าน: 264 ครั้ง

  เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการGoodbye senior ขึ้นเพื่อเป็นการเลี้ยง ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/01/2017 เวลา 14:51:57 น. อ่าน: 218 ครั้ง

  คณาจารย์ บุคคลากร และนิสิต คณะเทคโนโลยีทางทะเลร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2016 เวลา 16:02:13 น. อ่าน: 249 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/12/2016 เวลา 14:11:46 น. อ่าน: 298 ครั้ง

  วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Professor Dr. Tsuyoshi Imai จาก Division of Environmental Science and Engineering, Graduate School of Science and Engineering, Yamaguchi University, JAPAN ได้บรรยายหัวข้อ Biological Wastewater Treatment (Conventional Activated Slu ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/12/2016 เวลา 10:27:49 น. อ่าน: 248 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๕-๒๑.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการเข้าร่วมงานป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/12/2016 เวลา 09:48:18 น. อ่าน: 259 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 47 รายการ