• ข่าวสาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล

            มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/03/2017 เวลา 15:33:27 น. อ่าน: 166 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการเยาวชนคนเก่ง ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดคลองน้ำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/02/2017 เวลา 15:21:12 น. อ่าน: 418 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.ณัฐพล ชมแสง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/02/2017 เวลา 14:41:09 น. อ่าน: 276 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/02/2017 เวลา 09:49:10 น. อ่าน: 382 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล โดย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล และ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ อดีตคณบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/02/2017 เวลา 12:52:27 น. อ่าน: 325 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์แ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/02/2017 เวลา 15:59:59 น. อ่าน: 314 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ และการวิจัยด้านค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/02/2017 เวลา 10:47:01 น. อ่าน: 293 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านการปฏิบัติการวิทยาศาสตร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/01/2017 เวลา 15:24:25 น. อ่าน: 320 ครั้ง

  เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการGoodbye senior ขึ้นเพื่อเป็นการเลี้ยง ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/01/2017 เวลา 14:51:57 น. อ่าน: 270 ครั้ง

  คณาจารย์ บุคคลากร และนิสิต คณะเทคโนโลยีทางทะเลร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2016 เวลา 16:02:13 น. อ่าน: 298 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 46 รายการ