• ภาพกิจกรรม

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรระยะสั้น ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีเนื้อหาในก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/01/2016 เวลา 15:28:02 น. อ่าน: 367 ครั้ง

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ขอใช้สถานที่ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อใช้เป็นสนามแข่นข ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/12/2015 เวลา 10:03:17 น. อ่าน: 476 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญ หอพักนิสิต ณ บริเวณลานหน้าหอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2015 เวลา 14:05:01 น. อ่าน: 412 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/11/2015 เวลา 15:17:07 น. อ่าน: 875 ครั้ง

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/11/2015 เวลา 13:55:40 น. อ่าน: 327 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช ในงาน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/11/2015 เวลา 11:07:51 น. อ่าน: 393 ครั้ง

  บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เดินท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/11/2015 เวลา 10:47:54 น. อ่าน: 346 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ สภากาชาด จังหวัดจันทบุรี จัด “โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/11/2015 เวลา 16:13:56 น. อ่าน: 330 ครั้ง

  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทั้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/11/2015 เวลา 15:39:31 น. อ่าน: 460 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/10/2015 เวลา 11:08:34 น. อ่าน: 284 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 261 รายการ