• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา นักวิชาการพัสดุ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/02/2018 เวลา 16:05:06 น. อ่าน: 91 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปี วิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 15:34:57 น. อ่าน: 104 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร “ การใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับงานประชาสัมพันธ์” เพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 15:06:41 น. อ่าน: 97 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกาย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 09:25:54 น. อ่าน: 71 ครั้ง

  ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี
  วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/12/2017 เวลา 13:57:48 น. อ่าน: 74 ครั้ง

  เสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “ถอดบทเรียนความสำเร็จ สู่ความท้าทายของการทำงานในอนาคต” โดย ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวตกรร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2017 เวลา 14:20:40 น. อ่าน: 65 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการการจัดการขยะ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๐ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 15:38:22 น. อ่าน: 73 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให้ความรู้และฝึกซ้อมดับเพลิง อาคารสูง” ณ ห้องเฉลิมวงศ์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 14:21:10 น. อ่าน: 68 ครั้ง

  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในมหาวิทยาลัยบูร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 13:29:32 น. อ่าน: 29 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๔ – ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ให้กับนิสิตระ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 10:09:09 น. อ่าน: 45 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 55 รายการ