• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/11/2017 เวลา 14:54:28 น. อ่าน: 22 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/11/2017 เวลา 15:36:42 น. อ่าน: 21 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการให้บริการของ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/11/2017 เวลา 14:37:53 น. อ่าน: 12 ครั้ง

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อบรมการใช้ E-mail BUU อย่างมีปร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 15:54:18 น. อ่าน: 23 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ณ วัดโขมง และวัดเสม็ดโพธิ์ศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 14:25:35 น. อ่าน: 8 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน กองบริหารวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/11/2017 เวลา 13:59:00 น. อ่าน: 10 ครั้ง

  ผู้แทน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/05/2017 เวลา 09:52:02 น. อ่าน: 143 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชนปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลส่งเสร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/05/2017 เวลา 15:12:36 น. อ่าน: 128 ครั้ง

  เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพาได้คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และได้พิจา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/05/2017 เวลา 14:11:40 น. อ่าน: 425 ครั้ง

            กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Videostudio10 เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติกา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/04/2017 เวลา 15:34:36 น. อ่าน: 93 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 44 รายการ