• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี
  วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/12/2017 เวลา 13:57:48 น. อ่าน: 62 ครั้ง

  เสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “ถอดบทเรียนความสำเร็จ สู่ความท้าทายของการทำงานในอนาคต” โดย ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวตกรร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2017 เวลา 14:20:40 น. อ่าน: 54 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการการจัดการขยะ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๐ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 15:38:22 น. อ่าน: 54 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให้ความรู้และฝึกซ้อมดับเพลิง อาคารสูง” ณ ห้องเฉลิมวงศ์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 14:21:10 น. อ่าน: 49 ครั้ง

  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในมหาวิทยาลัยบูร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 13:29:32 น. อ่าน: 21 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๔ – ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ให้กับนิสิตระ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 10:09:09 น. อ่าน: 27 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมการบรรยายสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลีย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 15:19:07 น. อ่าน: 38 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธี สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระรา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 14:50:14 น. อ่าน: 52 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดงาน “บูรพา วัฒนธรรม ปี ๒๕๖๐” ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 14:10:23 น. อ่าน: 36 ครั้ง

  องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประถม ใ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 10:47:38 น. อ่าน: 24 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 52 รายการ