• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/04/2016 เวลา 10:14:07 น. อ่าน: 184 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ สภากาชาด จังหวัดจันทบุรี จัด “โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/11/2015 เวลา 16:13:56 น. อ่าน: 267 ครั้ง

  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย เมื ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/09/2015 เวลา 16:09:19 น. อ่าน: 349 ครั้ง

  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เดินทางเข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/06/2015 เวลา 10:10:36 น. อ่าน: 288 ครั้ง

  สำนักงานบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดย ดร.เ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/05/2015 เวลา 16:48:00 น. อ่าน: 293 ครั้ง

  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับเกียรติไปบรรยายทางวิชาการใน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/05/2015 เวลา 11:34:48 น. อ่าน: 467 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดนิทรรศการ “ต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น” โดยได้รับเกียรติจาก พ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/04/2015 เวลา 16:21:36 น. อ่าน: 286 ครั้ง

  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพื ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/04/2015 เวลา 10:44:52 น. อ่าน: 288 ครั้ง

  ดร.เมธินี จามกระโทก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะให้เกียรติร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักบัญชี มหาวิทยาลัยร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/04/2015 เวลา 15:58:16 น. อ่าน: 242 ครั้ง


  แสดงข่าวทั้งหมด 29 รายการ