• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ โดยได้มี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 09:04:54 น. อ่าน: 160 ครั้ง

  วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมนำความสุขสู่ชี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/04/2018 เวลา 15:58:44 น. อ่าน: 230 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนศิษย์เก่า ได้จัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “กาลครั้งหนึ่งคิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/04/2018 เวลา 15:10:37 น. อ่าน: 119 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย MyEcho Application”
  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/04/2018 เวลา 14:19:37 น. อ่าน: 72 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/04/2018 เวลา 09:00:47 น. อ่าน: 78 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณาจารย์ บุคลากร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/03/2018 เวลา 13:26:37 น. อ่าน: 107 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/03/2018 เวลา 09:57:25 น. อ่าน: 101 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (L304A) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนรู้ คณะวิท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/02/2018 เวลา 12:01:52 น. อ่าน: 159 ครั้ง

  วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/02/2018 เวลา 10:21:15 น. อ่าน: 141 ครั้ง

  เพื่อให้การดำเนินการฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศให้นิสิตช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/02/2018 เวลา 13:44:17 น. อ่าน: 231 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 69 รายการ