• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เดินทางเข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/06/2015 เวลา 10:10:36 น. อ่าน: 268 ครั้ง

  สำนักงานบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดย ดร.เ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/05/2015 เวลา 16:48:00 น. อ่าน: 269 ครั้ง

  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับเกียรติไปบรรยายทางวิชาการใน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/05/2015 เวลา 11:34:48 น. อ่าน: 418 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดนิทรรศการ “ต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น” โดยได้รับเกียรติจาก พ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/04/2015 เวลา 16:21:36 น. อ่าน: 255 ครั้ง

  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพื ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/04/2015 เวลา 10:44:52 น. อ่าน: 266 ครั้ง

  ดร.เมธินี จามกระโทก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะให้เกียรติร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักบัญชี มหาวิทยาลัยร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/04/2015 เวลา 15:58:16 น. อ่าน: 235 ครั้ง

  คณะผู้วิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหาร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/01/2015 เวลา 14:29:41 น. อ่าน: 325 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบด ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/01/2015 เวลา 10:41:04 น. อ่าน: 354 ครั้ง

  “โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประถมใจจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/11/2014 เวลา 16:02:51 น. อ่าน: 268 ครั้ง


  แสดงข่าวทั้งหมด 29 รายการ