• ภาพกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช ในงาน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/11/2015 เวลา 11:07:51 น. อ่าน: 328 ครั้ง

  บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เดินท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/11/2015 เวลา 10:47:54 น. อ่าน: 305 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ สภากาชาด จังหวัดจันทบุรี จัด “โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/11/2015 เวลา 16:13:56 น. อ่าน: 289 ครั้ง

  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทั้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/11/2015 เวลา 15:39:31 น. อ่าน: 362 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/10/2015 เวลา 11:08:34 น. อ่าน: 253 ครั้ง

  ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ ให้เกียรติลงพื้นที่ ตรวจนิสิตขับขีรถจักรยานยนตร์เข้าออก ตามนโยบาย ไม่สวม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/10/2015 เวลา 15:35:23 น. อ่าน: 230 ครั้ง

  นายนิมิต โหมดศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในพิธีบวงสรวงถวายราชสด ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/10/2015 เวลา 15:05:07 น. อ่าน: 224 ครั้ง

  งานการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม” เมื่อ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/09/2015 เวลา 13:45:46 น. อ่าน: 336 ครั้ง

  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย เมื ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/09/2015 เวลา 16:09:19 น. อ่าน: 382 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดงานบูรพาจันท์ วันวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๒๕๕๘ ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/09/2015 เวลา 11:31:51 น. อ่าน: 373 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 234 รายการ