• ภาพกิจกรรม

  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/11/2016 เวลา 13:36:45 น. อ่าน: 300 ครั้ง

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี พบ ผู้บริหาร และบุคลากร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อมอบน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/11/2016 เวลา 10:49:27 น. อ่าน: 802 ครั้ง

  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง นางสาวพรพิมล คูทรัพย์รุ่งโรจน์ และภูดิษ จงวานิช อาจารย์และนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/11/2016 เวลา 13:21:35 น. อ่าน: 617 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการเสวนาชาวเทคโนโลยีทางทะเล รวมใจพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (MT คืนถิ่น) ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/11/2016 เวลา 15:05:49 น. อ่าน: 263 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับเชิญจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2016 เวลา 15:31:06 น. อ่าน: 240 ครั้ง

  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/11/2016 เวลา 14:13:58 น. อ่าน: 414 ครั้ง

  สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/11/2016 เวลา 15:43:50 น. อ่าน: 345 ครั้ง

  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดพิธีถวายความ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/10/2016 เวลา 16:16:43 น. อ่าน: 332 ครั้ง

  ตัวแทน คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมพิธีบำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/10/2016 เวลา 13:43:59 น. อ่าน: 266 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยาย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/09/2016 เวลา 10:24:34 น. อ่าน: 262 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 247 รายการ