• ภาพกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปี วิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๕๗ ขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/02/2015 เวลา 16:00:51 น. อ่าน: 393 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา ทำบันทึกความเข้าใจ(MOU) ร่วมกับ กลุ่มวังขนาย โดยการลงนามข้อตกลง MOU ครั้งนี้เพื่อ พัฒนาโครงการวิจัยและธุรกิจร่วมก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/02/2015 เวลา 10:36:32 น. อ่าน: 498 ครั้ง

  บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ (โครงการพัฒนากำลังคนด ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/02/2015 เวลา 16:20:37 น. อ่าน: 260 ครั้ง

  นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/02/2015 เวลา 11:13:13 น. อ่าน: 241 ครั้ง

  คณะอัญมณี จัดงานการแสดงผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของนิสิต คณะอัญมณี โดยมี ดร.สุรินทร์ อินทะยศ คณบดีคณะอัญมณี ให้เกียรติเป็น ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/01/2015 เวลา 14:52:58 น. อ่าน: 490 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ คณะบริษัท ตั้งธนสินและโรงรับจำนำอีซี่มันนี่เข้ามอบทุนการศึกษา แก่ นิสิต คณะอัญมณี มหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/01/2015 เวลา 16:06:56 น. อ่าน: 526 ครั้ง

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ชุติมันต์ จันทร์เมือง ผู้รักษาการแทนผู้ช่ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/01/2015 เวลา 14:58:39 น. อ่าน: 286 ครั้ง


  แสดงข่าวทั้งหมด 187 รายการ