• ภาพกิจกรรม

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ชุติมันต์ จันทร์เมือง ผู้รักษาการแทนผู้ช่ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/01/2015 เวลา 14:58:39 น. อ่าน: 272 ครั้ง

  คณะผู้วิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหาร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/01/2015 เวลา 14:29:41 น. อ่าน: 325 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  จัดงาน MT คืนถิ่น Back To BUU เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมประถมใจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/01/2015 เวลา 11:34:10 น. อ่าน: 690 ครั้ง

  องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ วัดโขมง โดยมีชาวบ้านต่างหลั่งไหลมากันจนแน่นงาน บรรยากาศมีทั้งกระทง ลูก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/01/2015 เวลา 10:22:03 น. อ่าน: 255 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบด ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/01/2015 เวลา 10:41:04 น. อ่าน: 354 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ยามาฮ่าพลับพลา จัดให้นิสิตสอบ ขออนุญาตมีใบขับขี่ เพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/12/2014 เวลา 15:25:35 น. อ่าน: 339 ครั้ง

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม “CPF Campus Interview” เพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยทางบริษัทได้เล็งเห็นควา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/11/2014 เวลา 11:42:13 น. อ่าน: 531 ครั้ง

  “โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประถมใจจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/11/2014 เวลา 16:02:51 น. อ่าน: 268 ครั้ง

  ดร.ชุติมันต์ จันทร์เมือง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ ร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหารา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/11/2014 เวลา 14:06:47 น. อ่าน: 273 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี, ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ เดินทางเข ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/10/2014 เวลา 16:05:59 น. อ่าน: 298 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 193 รายการ