• การศึกษา

  ห้องสมุดเปิดให้บริการ (ช่วงปิดภาคเรียน)
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  ปิดวันเสาร์ - อาทิตย์
  ***หยุดวันนักขัตฤกษ์***

  ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/05/2018 เวลา 16:13:53 น. อ่าน: 60 ครั้ง

  หน่วยหอพัก งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0733/2561 เรื่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/05/2018 เวลา 15:32:20 น. อ่าน: 269 ครั้ง

  10 อันดับ ถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/04/2018 เวลา 10:52:50 น. อ่าน: 46 ครั้ง

  เพื่อให้การดำเนินการฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศให้นิสิตช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/02/2018 เวลา 13:44:17 น. อ่าน: 192 ครั้ง

  นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดเหตุ สามารถดำเนินการติดต่อตามแผนผังและเบอร์โทรติดต่อ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/08/2017 เวลา 14:56:35 น. อ่าน: 433 ครั้ง

  คู่มือหลักสูตรคณะอัญมณี ปีการศึกษา 2559 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/08/2016 เวลา 10:02:35 น. อ่าน: 1836 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 16 รายการ