• ภาพกิจกรรม

  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/08/2018 เวลา 14:19:34 น. อ่าน: 23 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/08/2018 เวลา 15:36:59 น. อ่าน: 13 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/08/2018 เวลา 14:38:44 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ และบ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/08/2018 เวลา 13:53:41 น. อ่าน: 13 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์, อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/08/2018 เวลา 14:54:34 น. อ่าน: 17 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำเจ้าหน้าฝ่ายห้อ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/08/2018 เวลา 13:37:13 น. อ่าน: 13 ครั้ง

  วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และ นายอัครเดช ฐิศุภกร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/08/2018 เวลา 10:46:46 น. อ่าน: 17 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้รักษ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/08/2018 เวลา 15:34:52 น. อ่าน: 17 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/06/2018 เวลา 10:31:46 น. อ่าน: 55 ครั้ง

  ม.บูรพา วข.จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หอสมุดพระราชาวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/06/2018 เวลา 15:32:24 น. อ่าน: 50 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 261 รายการ