• ภาพกิจกรรม

  นิสิตคณะอัญมณี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓ ร่วมกัน จัดนิทรรศการกา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/05/2018 เวลา 16:14:43 น. อ่าน: 39 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชน ปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/05/2018 เวลา 15:13:56 น. อ่าน: 31 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชน ปี ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/04/2018 เวลา 14:11:32 น. อ่าน: 28 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำ นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 15:14:19 น. อ่าน: 32 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำเจ้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 14:35:53 น. อ่าน: 32 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี, ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 14:00:11 น. อ่าน: 37 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานคณะกรรมการฯ ม.บูรพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 13:13:18 น. อ่าน: 33 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนศิษย์เก่า ได้จัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “กาลครั้งหนึ่งคิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/04/2018 เวลา 15:10:37 น. อ่าน: 66 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/03/2018 เวลา 14:20:18 น. อ่าน: 52 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณาจารย์ บุคลากร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/03/2018 เวลา 13:26:37 น. อ่าน: 73 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 250 รายการ