• ภาพกิจกรรม

  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 10:35:59 น. อ่าน: 12 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ ได้นำนิสิตค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 09:59:33 น. อ่าน: 9 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ชมรมอัญมณีคลินิค มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการการทำแหวนเบื้องต้นจากลวดทองเหล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 15:55:45 น. อ่าน: 36 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 15:17:49 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ ได้พากลุ่มเกษตรกร และนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 14:44:43 น. อ่าน: 12 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านสวนษิริจันทร์ ปทุมธานี ดร. สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 13:55:10 น. อ่าน: 12 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้พานิสิต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 13:23:24 น. อ่าน: 19 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง”
  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 12:26:19 น. อ่าน: 15 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง จัดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดโขมง ต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 11:47:01 น. อ่าน: 10 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 11:11:59 น. อ่าน: 10 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 234 รายการ