• ข่าวสาร งานกิจการนิสิต

    เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญ หอพักนิสิต ณ บริเวณลานหน้าหอ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 04/12/2015 เวลา 14:05:01 น. อ่าน: 326 ครั้ง

    งานกิจการนิสิต จัดโครงการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 02/09/2015 เวลา 14:52:17 น. อ่าน: 341 ครั้ง    แสดงข่าวทั้งหมด 12 รายการ