• ข่าวสาร งานกิจการนิสิต

    งานกิจการนิสิต จัดโครงการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 02/09/2015 เวลา 14:52:17 น. อ่าน: 304 ครั้ง

    งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญหอพักนิสิต ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บริเวณหอพัก ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 23/03/2015 เวลา 15:06:14 น. อ่าน: 278 ครั้ง    แสดงข่าวทั้งหมด 12 รายการ