• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชน ปี ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/04/2018 เวลา 14:11:32 น. อ่าน: 34 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/03/2018 เวลา 14:20:18 น. อ่าน: 61 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการใช้ร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/03/2018 เวลา 16:04:52 น. อ่าน: 71 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบรหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/02/2018 เวลา 16:04:00 น. อ่าน: 84 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/02/2018 เวลา 13:07:46 น. อ่าน: 67 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เสวนาในหัวข้อ “ก้าวใ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/02/2018 เวลา 09:30:29 น. อ่าน: 75 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา นักวิชาการพัสดุ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/02/2018 เวลา 16:05:06 น. อ่าน: 71 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปี วิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 15:34:57 น. อ่าน: 88 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร “ การใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับงานประชาสัมพันธ์” เพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 15:06:41 น. อ่าน: 69 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกาย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 09:25:54 น. อ่าน: 59 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 52 รายการ