• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการการจัดการขยะ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๐ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 15:38:22 น. อ่าน: 32 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให้ความรู้และฝึกซ้อมดับเพลิง อาคารสูง” ณ ห้องเฉลิมวงศ์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 14:21:10 น. อ่าน: 29 ครั้ง

  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในมหาวิทยาลัยบูร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 13:29:32 น. อ่าน: 14 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๔ – ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ให้กับนิสิตระ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2017 เวลา 10:09:09 น. อ่าน: 14 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมการบรรยายสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลีย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 15:19:07 น. อ่าน: 24 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธี สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระรา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 14:50:14 น. อ่าน: 25 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดงาน “บูรพา วัฒนธรรม ปี ๒๕๖๐” ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 14:10:23 น. อ่าน: 19 ครั้ง

  องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประถม ใ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 10:47:38 น. อ่าน: 13 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/12/2017 เวลา 09:57:16 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให้ความรู้ด้านสวัสดิการประเภทสินเชื่อเคหะ” เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/11/2017 เวลา 13:39:32 น. อ่าน: 7 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 44 รายการ