• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุม ชี้แจงกา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/05/2018 เวลา 10:24:28 น. อ่าน: 70 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา นักวิชาการพัสดุ นำคณะบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับ ค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2018 เวลา 10:55:27 น. อ่าน: 54 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้มีการจัดการซ้อมย่อยให้กับบัณฑิตก่อนวันเข้ารับปริญญาบัตรจร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2018 เวลา 10:10:53 น. อ่าน: 54 ครั้ง

  ผอ.กองบริหาร วข.จันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่
  เมื่อวันที่ ๒๓ เม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/05/2018 เวลา 10:51:20 น. อ่าน: 42 ครั้ง

  นิสิตคณะอัญมณี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓ ร่วมกัน จัดนิทรรศการกา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/05/2018 เวลา 16:14:43 น. อ่าน: 118 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชน ปี ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/04/2018 เวลา 14:11:32 น. อ่าน: 61 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/03/2018 เวลา 14:20:18 น. อ่าน: 93 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการใช้ร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/03/2018 เวลา 16:04:52 น. อ่าน: 108 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบรหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/02/2018 เวลา 16:04:00 น. อ่าน: 125 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/02/2018 เวลา 13:07:46 น. อ่าน: 98 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 54 รายการ