• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี พบ ผู้บริหาร และบุคลากร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อมอบน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/11/2016 เวลา 10:49:27 น. อ่าน: 550 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการแห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, วัดโขมง อ. ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/08/2016 เวลา 16:11:05 น. อ่าน: 191 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชนปี ๒๕๕๙ เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ อนามัยโขม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/05/2016 เวลา 15:58:15 น. อ่าน: 232 ครั้ง

  คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค จัด โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับบุคลากร เรื่อง “การประหยั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/02/2016 เวลา 10:24:25 น. อ่าน: 345 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปี วิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๕๘ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/02/2016 เวลา 14:35:38 น. อ่าน: 270 ครั้ง

  บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เดินท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/11/2015 เวลา 10:47:54 น. อ่าน: 284 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/09/2015 เวลา 11:43:14 น. อ่าน: 432 ครั้ง

  งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/07/2015 เวลา 10:41:08 น. อ่าน: 395 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุมหารือ การจัดกิจกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กับสถานศึกษา ภายใ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/07/2015 เวลา 14:52:30 น. อ่าน: 304 ครั้ง

  นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/04/2015 เวลา 10:23:32 น. อ่าน: 270 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 21 รายการ