• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
        ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/12/2017 เวลา 09:13:00 น. อ่าน: 76 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้นำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/12/2017 เวลา 15:19:37 น. อ่าน: 32 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง S๓๐๗ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อาจารย์สุทธิรักษ์ สุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2017 เวลา 09:55:53 น. อ่าน: 33 ครั้ง

  อาจารย์สาขาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ผลไม้จันทบุรี
  เมื่อวัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2017 เวลา 09:21:38 น. อ่าน: 50 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศ และอาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจาร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 15:44:13 น. อ่าน: 33 ครั้ง

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการร่วมอาลัยรักภักดีราช จอมปราชญ์องค์ภูมิพล ณ บริเวณลานอเนกป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 15:07:54 น. อ่าน: 33 ครั้ง

  วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/12/2017 เวลา 14:11:29 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2017 เวลา 13:10:25 น. อ่าน: 48 ครั้ง

  วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายจอมศักด์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานสถาปนา หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/09/2017 เวลา 10:25:11 น. อ่าน: 58 ครั้ง

  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้ง ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/09/2017 เวลา 10:28:41 น. อ่าน: 56 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 45 รายการ