• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับทุน Fulbright Thailand และการฝึกทักษะการเขียน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/04/2017 เวลา 15:34:10 น. อ่าน: 106 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม และดร. สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีกา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 31/03/2017 เวลา 11:06:47 น. อ่าน: 189 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 31/03/2017 เวลา 09:26:07 น. อ่าน: 178 ครั้ง

  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/01/2017 เวลา 15:58:30 น. อ่าน: 180 ครั้ง

  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง นางสาวพรพิมล คูทรัพย์รุ่งโรจน์ และภูดิษ จงวานิช อาจารย์และนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/11/2016 เวลา 13:21:35 น. อ่าน: 534 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับเชิญจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2016 เวลา 15:31:06 น. อ่าน: 180 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยาย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/09/2016 เวลา 10:24:34 น. อ่าน: 194 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๔, ๕, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/07/2016 เวลา 15:40:38 น. อ่าน: 251 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/07/2016 เวลา 14:46:51 น. อ่าน: 246 ครั้ง

  วันที่ ๒๖ และ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/05/2016 เวลา 10:41:36 น. อ่าน: 252 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 29 รายการ