• ข่าวสาร คณะอัญมณี

  รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คว้ารางวัล ๓ รางวัล 1. Special prize : DIY-PMP4Jewelry , 2. Gold prize : DIY-PMP4Jewelry, 3. Silver prize : PM- ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/04/2015 เวลา 10:57:56 น. อ่าน: 1293 ครั้ง

  จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/10/2015 เวลา 10:46:08 น. อ่าน: 632 ครั้ง

  จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/10/2015 เวลา 11:35:56 น. อ่าน: 414 ครั้ง

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ และ อาจารย์ ดาวรรณ หมัดหลี อาจารย์ประจำคณะอัญมณี ได้รับรางวัลสภาวิจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/02/2015 เวลา 10:59:54 น. อ่าน: 590 ครั้ง

  จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/10/2015 เวลา 11:09:06 น. อ่าน: 366 ครั้ง

  คณะอัญมณี จัดงานการแสดงผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของนิสิต คณะอัญมณี โดยมี ดร.สุรินทร์ อินทะยศ คณบดีคณะอัญมณี ให้เกียรติเป็น ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/01/2015 เวลา 14:52:58 น. อ่าน: 490 ครั้ง

  คณะอัญมณีเข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะอัญมณี ร่วมด้วย คณบดีคณะอัญมณี ดร.สุรินทร์ อินท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/01/2015 เวลา 14:16:20 น. อ่าน: 418 ครั้ง

  คณะอัญมณีจัดอบรมที่ศูนย์อัญมณีฯ
  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะอัญมณี ได้จัดอบรมเรื่อง การสร้างแบรนด์และปัจจัยที่มี ผลกระทบจากการ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/01/2015 เวลา 11:48:35 น. อ่าน: 409 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ คณะบริษัท ตั้งธนสินและโรงรับจำนำอีซี่มันนี่เข้ามอบทุนการศึกษา แก่ นิสิต คณะอัญมณี มหาวิทยาลัย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/01/2015 เวลา 16:06:56 น. อ่าน: 527 ครั้ง

  จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/10/2015 เวลา 12:29:17 น. อ่าน: 219 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 21 รายการ