• ข่าวสาร คณะอัญมณี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์ เถาว์วงษา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบเครื่องประดับ นำนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะอัญมณี สาขาการออกแบบเครื่องป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/04/2017 เวลา 14:11:52 น. อ่าน: 370 ครั้ง

  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการบรรยายและทดลองใช้งานกล้องจุลท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/03/2017 เวลา 14:11:24 น. อ่าน: 324 ครั้ง

  เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารีย์ เถาว์วงษา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบและเครื่องประดับ คณะอัญมณี นำน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/02/2017 เวลา 15:10:48 น. อ่าน: 330 ครั้ง

  คู่มือหลักสูตรคณะอัญมณี ปีการศึกษา 2559 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/08/2016 เวลา 10:02:35 น. อ่าน: 1406 ครั้ง

  ดร.ณัฐพล ชมแสง อาจารย์ประจำสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/06/2016 เวลา 15:57:40 น. อ่าน: 550 ครั้ง

  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดนิทรรศการผลงานโครงการ Buu Gems and Jewelry Awards ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/08/2016 เวลา 14:58:44 น. อ่าน: 346 ครั้ง

  คณะอาจารย์ และนิสิต คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ รองคณบดีคณะอัญมณี และ อาจารย์ดาวรร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/08/2015 เวลา 13:48:08 น. อ่าน: 943 ครั้ง

  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดงาน 1st BUU GEMS Thai Jewelry Awards “The Maritime Silk Road” นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลและผ่านเข้ารอบการตัดสิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/06/2015 เวลา 09:18:34 น. อ่าน: 831 ครั้ง

  จดหมายข่าวประจำเดือพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/10/2015 เวลา 11:48:37 น. อ่าน: 674 ครั้ง

  รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คว้ารางวัล ๓ รางวัล 1. Special prize : DIY-PMP4Jewelry , 2. Gold prize : DIY-PMP4Jewelry, 3. Silver prize : PM- ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/04/2015 เวลา 10:57:56 น. อ่าน: 1323 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 22 รายการ