• การศึกษา

  ด้วยคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนเป็นทุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/01/2018 เวลา 10:41:46 น. อ่าน: 3 ครั้ง

  รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รายละเอียด >>>http://affair.buu.ac.th/index.php/ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/01/2018 เวลา 11:45:43 น. อ่าน: 28 ครั้ง

  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐)
  ๑. ให้นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลการผ่อนผ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/01/2018 เวลา 14:27:41 น. อ่าน: 56 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่าย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/01/2018 เวลา 16:10:12 น. อ่าน: 56 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
        ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/12/2017 เวลา 09:13:00 น. อ่าน: 75 ครั้ง

  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน แล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/12/2017 เวลา 13:53:25 น. อ่าน: 19 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
  หลักสูตรวิทยา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/12/2017 เวลา 11:04:02 น. อ่าน: 162 ครั้ง

        คณะอัญมณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
           หลักสูตรวิทยาศาส ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2017 เวลา 16:12:20 น. อ่าน: 524 ครั้ง

        ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ทั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2017 เวลา 09:39:09 น. อ่าน: 410 ครั้ง

        มูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษาได้บริจาคทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี มูลนิธิขอส่งระเบียบและ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/11/2017 เวลา 12:56:54 น. อ่าน: 146 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 14 รายการ