• การศึกษา

  10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. 4011 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/07/2018 เวลา 10:19:42 น. อ่าน: 11 ครั้ง

  ปฏิทินกิจกรรมช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตจันทบุรี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/07/2018 เวลา 14:46:34 น. อ่าน: 201 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
  **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่า ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/07/2018 เวลา 13:39:04 น. อ่าน: 14 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต ขอแจ้งกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
  ๑.กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/07/2018 เวลา 14:47:11 น. อ่าน: 217 ครั้ง

  หน่วยหอพักนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งประกาศรายชื่อนิสิตหอพัก ชั้นปีที่ ๑ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับเข้าประเภท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/07/2018 เวลา 10:36:17 น. อ่าน: 1279 ครั้ง

  เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพาได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/06/2018 เวลา 14:32:36 น. อ่าน: 76 ครั้ง

  ด้วย งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี กำหนดจัด โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อพบปะผู้บริห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/06/2018 เวลา 09:31:25 น. อ่าน: 869 ครั้ง

  หน่วยหอพัก งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการหอพัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1000/2561 เรื่อ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/06/2018 เวลา 14:09:07 น. อ่าน: 208 ครั้ง

  ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ....................................................... คำชี้แจงขอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/06/2018 เวลา 13:17:49 น. อ่าน: 1007 ครั้ง

  หน่วยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอประกาศรายชื่อนิสิตหอพัก ชั้นปี 2-4 ​ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/05/2018 เวลา 09:38:41 น. อ่าน: 155 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 16 รายการ