• ข่าวสาร งานกิจการนิสิต

  งานกิจการนิสิตของแจ้งรายละเอียด กองทุนกู้ยิมเื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ๑. ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/09/2017 เวลา 09:07:58 น. อ่าน: 41 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมเสวนา สร้างแรงบันดาลใจ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2017 เวลา 13:14:13 น. อ่าน: 53 ครั้ง

  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/08/2017 เวลา 13:03:10 น. อ่าน: 41 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วข.จันทบุรี เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/07/2017 เวลา 09:10:35 น. อ่าน: 719 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ทำบุญหอพักนิสิต” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอพักนิสิต ๑ (หอห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/03/2017 เวลา 10:55:23 น. อ่าน: 76 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ประกวดหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๙” ณ หอพักนิสิต มห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/02/2017 เวลา 14:11:51 น. อ่าน: 175 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑ กร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/07/2016 เวลา 10:15:34 น. อ่าน: 240 ครั้ง

  ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  หัวข้อ “เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2016 เวลา 09:26:13 น. อ่าน: 200 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญ หอพักนิสิต ณ บริเวณลานหน้าหอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2015 เวลา 14:05:01 น. อ่าน: 227 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต จัดโครงการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/09/2015 เวลา 14:52:17 น. อ่าน: 272 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 11 รายการ