• ข่าวสาร งานกิจการนิสิต

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 บุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 199 ทุน ตั้งแต่วันนี้ -27 ธันวาคม 2560 คุณสมบัติผู้สมัคร สำหรั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/11/2017 เวลา 09:49:48 น. อ่าน: 35 ครั้ง

        มูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษาได้บริจาคทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี มูลนิธิขอส่งระเบียบและ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/11/2017 เวลา 12:56:54 น. อ่าน: 84 ครั้ง

  ๑. ให้นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ที่ http://affairs.buu.ac.th โดย Login เข้าสู่ระบบเลือกเมนูการใช้งาน การทหาร และ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/11/2017 เวลา 13:27:14 น. อ่าน: 120 ครั้ง

  เพื่อให้การจัดเตรียมที่พักในหอพักนิสิต ๑ - ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/10/2017 เวลา 15:31:50 น. อ่าน: 135 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วข.จันทบุรี เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/07/2017 เวลา 09:10:35 น. อ่าน: 775 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ทำบุญหอพักนิสิต” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอพักนิสิต ๑ (หอห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/03/2017 เวลา 10:55:23 น. อ่าน: 113 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ประกวดหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๙” ณ หอพักนิสิต มห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/02/2017 เวลา 14:11:51 น. อ่าน: 248 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑ กร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/07/2016 เวลา 10:15:34 น. อ่าน: 285 ครั้ง

  ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  หัวข้อ “เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2016 เวลา 09:26:13 น. อ่าน: 244 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญ หอพักนิสิต ณ บริเวณลานหน้าหอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2015 เวลา 14:05:01 น. อ่าน: 262 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 12 รายการ