• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความปลอดภัยในการใช้ร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/03/2018 เวลา 16:04:52 น. อ่าน: 20 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบรหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/02/2018 เวลา 16:04:00 น. อ่าน: 42 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/02/2018 เวลา 13:07:46 น. อ่าน: 37 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เสวนาในหัวข้อ “ก้าวใ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/02/2018 เวลา 09:30:29 น. อ่าน: 44 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา นักวิชาการพัสดุ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/02/2018 เวลา 16:05:06 น. อ่าน: 40 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปี วิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 15:34:57 น. อ่าน: 52 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร “ การใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับงานประชาสัมพันธ์” เพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 15:06:41 น. อ่าน: 41 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกาย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 09:25:54 น. อ่าน: 31 ครั้ง

  ม.บูรพา วข.จันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี
  วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/12/2017 เวลา 13:57:48 น. อ่าน: 39 ครั้ง

  เสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “ถอดบทเรียนความสำเร็จ สู่ความท้าทายของการทำงานในอนาคต” โดย ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวตกรร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/12/2017 เวลา 14:20:40 น. อ่าน: 45 ครั้ง



  แสดงข่าวทั้งหมด 44 รายการ