• ข่าวสาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาเต็ม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/07/2018 เวลา 11:08:06 น. อ่าน: 48 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ขอเชิญ ร่วม สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/06/2018 เวลา 09:27:29 น. อ่าน: 37 ครั้ง

  งานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ ๖ "One World One Ocean: New and More Value of the Seas"
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบู ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 16:05:49 น. อ่าน: 135 ครั้ง

  การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 3 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินอ้ายลอบ จันทบุรี อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 13:56:38 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินฤทธิเดช จันทบุรี อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 10:42:05 น. อ่าน: 19 ครั้ง

  ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์
  พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม ครั้งที่ 14
  วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษากา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 10:07:12 น. อ่าน: 13 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/05/2018 เวลา 09:25:04 น. อ่าน: 711 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้จัดโครงการเทคโนโลยีทางทะเล สู่โรงเรียน ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย จังห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/05/2018 เวลา 13:17:41 น. อ่าน: 89 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัดโครงการชาวเล ชาวสวน ชาวไร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖-๑๘ กุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/02/2018 เวลา 10:15:20 น. อ่าน: 244 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัดโครงการสานสัมพันธ์กีฬาชาวน้ำ ณ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/02/2018 เวลา 09:47:18 น. อ่าน: 232 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 50 รายการ