• ฝากประกาศ

    เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 12/09/2018 เวลา 09:10:46 น. อ่าน: 69 ครั้ง

    BiiC Startup Monthly Pitching
    สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ BiiC โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุน ร่วมลงทุน และผลักดันให ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 23/04/2018 เวลา 09:35:33 น. อ่าน: 393 ครั้ง