• โครงการ/อบรม/กิจกรรม

    ปฏิทินกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2561 ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 04/10/2018 เวลา 14:27:52 น. อ่าน: 117 ครั้ง

    ด้วยอาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ นางสาวชเนษฎา โรท และนายเมธาสิทธิ์ ทองยอด อาจารย์และนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ค ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 26/04/2018 เวลา 15:21:57 น. อ่าน: 299 ครั้ง