• โครงการ/อบรม/กิจกรรม

    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ขอเชิญ ร่วม สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ว ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 29/06/2018 เวลา 09:27:29 น. อ่าน: 37 ครั้ง

    ด้วยอาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ นางสาวชเนษฎา โรท และนายเมธาสิทธิ์ ทองยอด อาจารย์และนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ค ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 26/04/2018 เวลา 15:21:57 น. อ่าน: 136 ครั้ง