• โครงการ/อบรม/กิจกรรม

    คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี เปิดคอร์สอบรมเพื่อให้คุณได้พัฒนาศักยภาพธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ คอร์สอบรมท ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 03/05/2018 เวลา 16:19:58 น. อ่าน: 143 ครั้ง

    ด้วยอาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ นางสาวชเนษฎา โรท และนายเมธาสิทธิ์ ทองยอด อาจารย์และนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ค ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 26/04/2018 เวลา 15:21:57 น. อ่าน: 52 ครั้ง