• การศึกษา

  เนื่องจากอยู่ในช่วงของการสอบกลางภาค ห้องสมุดจึงได้ขยายเวลาการเปิดให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตได้มีเวลาในการอ่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 16:11:15 น. อ่าน: 56 ครั้ง

  ตารางสอบกลางภาค​ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรายละเอียดดังแนบ
  กำหนดการสอบกลางภาค วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/09/2018 เวลา 15:37:23 น. อ่าน: 65 ครั้ง

  10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. 4011 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/09/2018 เวลา 15:18:13 น. อ่าน: 20 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/09/2018 เวลา 14:34:44 น. อ่าน: 23 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต ขอแจ้งกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
  ๑.กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/07/2018 เวลา 14:47:11 น. อ่าน: 377 ครั้ง

  เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพาได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/06/2018 เวลา 14:32:36 น. อ่าน: 165 ครั้ง

  หน่วยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอประกาศรายชื่อนิสิตหอพัก ชั้นปี 2-4 ​ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/05/2018 เวลา 09:38:41 น. อ่าน: 289 ครั้ง

  10 อันดับ ถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/04/2018 เวลา 10:52:50 น. อ่าน: 68 ครั้ง

  เพื่อให้การดำเนินการฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศให้นิสิตช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/02/2018 เวลา 13:44:17 น. อ่าน: 233 ครั้ง

  คู่มือหลักสูตรคณะอัญมณี ปีการศึกษา 2559 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/08/2016 เวลา 10:02:35 น. อ่าน: 2044 ครั้ง