• การศึกษา

  10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2561

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. 4011 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/11/2018 เวลา 16:06:42 น. อ่าน: 13 ครั้ง

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/11/2018 เวลา 15:04:27 น. อ่าน: 9 ครั้ง

  งานบริการวิชาการ ขอแจ้งตารางสอบภาคปลายภาค​ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/11/2018 เวลา 13:19:59 น. อ่าน: 50 ครั้ง

  เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรีคณะอัญมณี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ๑. การสมั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/11/2018 เวลา 09:17:02 น. อ่าน: 121 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่าย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/10/2018 เวลา 14:06:13 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2254/2561 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ 2) ปีการศึกษา 2 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/10/2018 เวลา 13:42:28 น. อ่าน: 179 ครั้ง

  หน่วยหอพักนิสิต ขอแจ้งกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับหอพักนิสิต ๑-๓ ในระหว่างวันที่ ๒๖- ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/10/2018 เวลา 15:11:56 น. อ่าน: 126 ครั้ง

  1. ให้นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ที่ ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิตโดย Login เ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/10/2018 เวลา 10:25:47 น. อ่าน: 92 ครั้ง

  10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน 2561

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. 4011 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/10/2018 เวลา 11:18:38 น. อ่าน: 52 ครั้ง

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/10/2018 เวลา 12:54:04 น. อ่าน: 32 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 16 รายการ