• การศึกษา

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
  **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/03/2018 เวลา 10:01:33 น. อ่าน: 62 ครั้ง

  นิสิตหอพัก สามารถติดต่อยื่นใบสมัครจองหอพัก ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ณ สำนักงานประจำหอพัก ได้ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ค.2561 และจะประกาศร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/02/2018 เวลา 13:57:20 น. อ่าน: 47 ครั้ง

  นิสิตหอพัก สามารถติดต่อยื่นหนังสือแสดงความยินยอมการโอนเงินค่าประกันของเสียหาย พร้อมแนบเอกสาร ได้ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย.2561 ณ สำนั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/02/2018 เวลา 13:22:04 น. อ่าน: 119 ครั้ง

  10 อันดับ ถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม 2561 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/02/2018 เวลา 10:42:48 น. อ่าน: 49 ครั้ง

  เพื่อให้การดำเนินการฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศให้นิสิตช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/02/2018 เวลา 13:44:17 น. อ่าน: 117 ครั้ง

  รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รายละเอียด >>>http://affair.buu.ac.th/index.php/ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/01/2018 เวลา 11:45:43 น. อ่าน: 184 ครั้ง

        ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ทั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2017 เวลา 09:39:09 น. อ่าน: 1183 ครั้ง

  นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดเหตุ สามารถดำเนินการติดต่อตามแผนผังและเบอร์โทรติดต่อ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/08/2017 เวลา 14:56:35 น. อ่าน: 252 ครั้ง

  เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพาได้คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และได้พิจา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/05/2017 เวลา 14:11:40 น. อ่าน: 423 ครั้ง

  คู่มือหลักสูตรคณะอัญมณี ปีการศึกษา 2559 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/08/2016 เวลา 10:02:35 น. อ่าน: 1479 ครั้ง