• การศึกษา

  กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2560 ถึง วันที่ 8 ต.ค. 2560 รายละเอียดดังแนบ
  ข่าวดี !!! ช่วงเตรียมตัวสอบ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/09/2017 เวลา 10:01:48 น. อ่าน: 85 ครั้ง

  งานกิจการนิสิตของแจ้งรายละเอียด กองทุนกู้ยิมเื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ๑. ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/09/2017 เวลา 09:07:58 น. อ่าน: 44 ครั้ง

  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>>งานรับ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/09/2017 เวลา 10:27:27 น. อ่าน: 20 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 31/08/2017 เวลา 13:35:58 น. อ่าน: 17 ครั้ง

  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/08/2017 เวลา 13:03:10 น. อ่าน: 56 ครั้ง

  ห้องสมุดเปิดให้บริการ ปีการศึกษา 1/2560
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.30 น. (เปิดตามภาคเรียนปกติ)
  วันเสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น. (เริ่มตั้งแต่วั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/08/2017 เวลา 09:34:56 น. อ่าน: 89 ครั้ง

  สารจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/08/2017 เวลา 10:22:21 น. อ่าน: 64 ครั้ง

  นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดเหตุ สามารถดำเนินการติดต่อตามแผนผังและเบอร์โทรติดต่อ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/08/2017 เวลา 14:56:35 น. อ่าน: 48 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วข.จันทบุรี เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/07/2017 เวลา 09:10:35 น. อ่าน: 723 ครั้ง

  เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพาได้คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และได้พิจา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/05/2017 เวลา 14:11:40 น. อ่าน: 162 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 13 รายการ