• การศึกษา

  งานกิจการนิสิตขอแจ้งรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
  นิสิตสามารถตรวจสอบได้จาก ล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/12/2018 เวลา 10:08:55 น. อ่าน: 61 ครั้ง

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2254/2561 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ 2) ปีการศึกษา 2 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/10/2018 เวลา 13:42:28 น. อ่าน: 256 ครั้ง

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/10/2018 เวลา 12:54:04 น. อ่าน: 46 ครั้ง

  ให้นิสิตตอบแบบสอบถาม แบบประเมินการใช้งาน รถตู้มหาวิทยาลัย ได้ที่ link แบบประเมินการใช้งาน รถตู้มหาวิทยาลั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/10/2018 เวลา 13:16:58 น. อ่าน: 241 ครั้ง

  เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพาได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/06/2018 เวลา 14:32:36 น. อ่าน: 231 ครั้ง

  10 อันดับ ถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/04/2018 เวลา 10:52:50 น. อ่าน: 94 ครั้ง

  เพื่อให้การดำเนินการฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศให้นิสิตช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/02/2018 เวลา 13:44:17 น. อ่าน: 273 ครั้ง

  คู่มือหลักสูตรคณะอัญมณี ปีการศึกษา 2559 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/08/2016 เวลา 10:02:35 น. อ่าน: 2270 ครั้ง