• การศึกษา

  กำหนดการลงทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
  นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 4 ขึ้นไป เริ่มลงทะเบียนเรียน
  ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/11/2017 เวลา 14:11:07 น. อ่าน: 3 ครั้ง

  ห้องสมุดเปิดให้บริการ
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 19.30 น. (เปิดตามภาคเรียนปกติ)
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 21.00 น. (ช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/11/2017 เวลา 10:45:38 น. อ่าน: 28 ครั้ง

  ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน "ภาคต้น ปีการศึกษา 2560"ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/11/2017 เวลา 13:07:20 น. อ่าน: 52 ครั้ง

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 บุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 199 ทุน ตั้งแต่วันนี้ -27 ธันวาคม 2560 คุณสมบัติผู้สมัคร สำหรั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/11/2017 เวลา 09:49:48 น. อ่าน: 35 ครั้ง

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ โทร. 039-310000 ต่อ 1609-11
  >>>>>ห้องสมุดเปิดให้บริ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2017 เวลา 09:50:30 น. อ่าน: 82 ครั้ง

        มูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษาได้บริจาคทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี มูลนิธิขอส่งระเบียบและ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/11/2017 เวลา 12:56:54 น. อ่าน: 84 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายห้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/11/2017 เวลา 15:04:31 น. อ่าน: 83 ครั้ง

  ๑. ให้นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ที่ http://affairs.buu.ac.th โดย Login เข้าสู่ระบบเลือกเมนูการใช้งาน การทหาร และ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/11/2017 เวลา 13:27:14 น. อ่าน: 120 ครั้ง

  เพื่อให้การจัดเตรียมที่พักในหอพักนิสิต ๑ - ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/10/2017 เวลา 15:31:50 น. อ่าน: 135 ครั้ง

  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>>งานรับ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/09/2017 เวลา 10:27:27 น. อ่าน: 43 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 16 รายการ