• ภาพกิจกรรม

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วม จัดโครงการ การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมร่วมกับปราชญ์ชุมชนบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง
  เมื่อวันที ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/12/2018 เวลา 09:30:42 น. อ่าน: 314 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ นักวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 15:23:58 น. อ่าน: 306 ครั้ง

  Ms CHEN MEIQIAN และ Ms Hu Hongyuan อาจารย์จากมหาวิทยาลัยตงเหริน (Tongren University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำคณะนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและสาข ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 14:24:36 น. อ่าน: 366 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ธนพล พุกเส็ง อาจารย์ประจำคณะ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 10:51:04 น. อ่าน: 592 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 09:52:11 น. อ่าน: 306 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/12/2018 เวลา 10:58:07 น. อ่าน: 408 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มนิสิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ จัด โครงการสัมมนาสาขาบริห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/11/2018 เวลา 14:56:48 น. อ่าน: 361 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.สมบัติ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/11/2018 เวลา 14:13:02 น. อ่าน: 300 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร คณาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/11/2018 เวลา 10:13:20 น. อ่าน: 492 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.สมบัติ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/11/2018 เวลา 09:36:38 น. อ่าน: 248 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 96 รายการ