• ข่าว ประกาศ

  ขอเชิญชวนนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความปีที่ 2 ในหัวข้อ "พลังงานไทย เพื่อใคร" ชิงเงินรา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/08/2018 เวลา 10:30:34 น. อ่าน: 139 ครั้ง

  ขอเชิญชวนให้บุคลากร แสดงความคิดเห็น
  "การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ... "
  เพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/05/2018 เวลา 13:41:08 น. อ่าน: 123 ครั้ง