• ข่าว ประกาศ

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน โดย ทางบริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/06/2018 เวลา 10:36:25 น. อ่าน: 40 ครั้ง

  ขอเชิญชวนให้บุคลากร แสดงความคิดเห็น
  "การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ... "
  เพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/05/2018 เวลา 13:41:08 น. อ่าน: 79 ครั้ง