• ข่าว ประกาศ

  สรุปผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
  สรุปผลการแข่งขันการเขียนตามคำบอก
  สรุปผลการแข่งขันการคัดลายมือ
  สรุปผลการแข่งขันการว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/09/2017 เวลา 14:19:33 น. อ่าน: 55 ครั้ง

  ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดบริการรถรับ-ส่ง (ฟรี) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนิสิต ทุกวันศุกร์ (1 รอบ) และวัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/01/2017 เวลา 15:30:36 น. อ่าน: 322 ครั้ง

  ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๕๙...

  ที่มา : http://www.buu.ac.th/2016/news/frontend/detail/6 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/10/2016 เวลา 09:25:57 น. อ่าน: 179 ครั้ง