• ผลงานสร้างชื่อ วิทย์-ศิลป์

  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 14:06:27 น. อ่าน: 404 ครั้ง

  นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาระบบสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน AUCC 2018 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/04/2018 เวลา 09:05:33 น. อ่าน: 512 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ โดยได้มี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/04/2018 เวลา 09:34:35 น. อ่าน: 338 ครั้ง