• ผลงานสร้างชื่อ วิทย์-ศิลป์

    นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาระบบสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน AUCC 2018 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบั ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 05/04/2018 เวลา 09:05:33 น. อ่าน: 38 ครั้ง

    เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๘ โดยได้มี ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 04/04/2018 เวลา 09:34:35 น. อ่าน: 17 ครั้ง