• กิจกรรมพัฒนานิสิต

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา วข.จันทบุรี จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารจัดการงานด้าน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 13:31:46 น. อ่าน: 349 ครั้ง

  สร้างเสริมทักษะนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยโปรแกรม R เพื่อประมวลผลวิธีสถิติที่ใช้ในการวางแผนการทดลองทางการเกษตร
  เมื่อว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/05/2018 เวลา 09:34:10 น. อ่าน: 462 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ ร้อยรักรวมใจสานสายใยน้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/05/2018 เวลา 09:58:23 น. อ่าน: 323 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา งานกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัด โครงการกระชับมิตรวิทย์ศิลป์สัมพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/05/2018 เวลา 15:38:14 น. อ่าน: 376 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จัด งานกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตนักศึกษา วิทย์-ศิลป์ ม.บูรพา วข.จันทบุรี และ เทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/05/2018 เวลา 15:12:42 น. อ่าน: 644 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร คณาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/05/2018 เวลา 14:02:45 น. อ่าน: 419 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 15:00:59 น. อ่าน: 252 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 13:21:19 น. อ่าน: 216 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดินหน้าให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตในทุกด้านเพื่อเป็นการพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามคุณลัก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 10:09:17 น. อ่าน: 468 ครั้ง

  นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาระบบสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน AUCC 2018 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/04/2018 เวลา 09:34:28 น. อ่าน: 598 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 15 รายการ