• จัดซื้อ/จัดจ้าง

  งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ยกเว้นเงินรับฝากและเ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/08/2018 เวลา 09:53:35 น. อ่าน: 47 ครั้ง

  รายละเอียดดังแนบ

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา โทร.๑๒๐๙ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/11/2017 เวลา 10:07:16 น. อ่าน: 285 ครั้ง

  รายละเอียดดังแนบ

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา โทร.๑๒๐๙ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/11/2017 เวลา 09:16:03 น. อ่าน: 280 ครั้ง