• กิจกรรมงานบริการวิชาการ

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ หอการค้าจันทบุรี ภายใต้โครงการโครงการจันทบุรีมหานครผล ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 31/07/2018 เวลา 13:13:01 น. อ่าน: 368 ครั้ง

    เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยการดำเ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 01/05/2018 เวลา 14:42:54 น. อ่าน: 447 ครั้ง