• งานรับเข้าศึกษา

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) โครงการรับตรง
  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ถึงว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/07/2018 เวลา 15:07:38 น. อ่าน: 304 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาเต็ม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/07/2018 เวลา 11:08:06 น. อ่าน: 44 ครั้ง

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) ดังนี้
  1. รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2 , รับตรงทั่วประเทศ ครั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/06/2018 เวลา 15:45:15 น. อ่าน: 360 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/05/2018 เวลา 09:25:04 น. อ่าน: 709 ครั้ง