• You Tube ------>Marine Technology

  VDO present บรรยากาศนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วม โครงการภาคฤดูร้อน ณ Wenzhou Medical University เมื่อวันที่ 17-31 ตุลาคม 2560---->>>>You Tube Marine Technology...
  อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/12/2017 เวลา 10:28:20 น. อ่าน: 50 ครั้ง

  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางท­ะเล (พัฒนานักดำน้ำระดับ Dive master) เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/05/2016 เวลา 13:36:34 น. อ่าน: 796 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/05/2016 เวลา 14:08:29 น. อ่าน: 516 ครั้ง