• You Tube ------>Marine Technology

  การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 3 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินอ้ายลอบ จันทบุรี อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 13:56:38 น. อ่าน: 461 ครั้ง

  การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินฤทธิเดช จันทบุรี อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 10:42:05 น. อ่าน: 358 ครั้ง

  ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์
  พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม ครั้งที่ 14
  วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษากา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 10:07:12 น. อ่าน: 318 ครั้ง

  บรรยากาศนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เป็นตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วม โครงการภาคฤดูร้อน ณ Wenzhou Medical University ประเทศจีน เมื่อวันที่ 17-31 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/12/2017 เวลา 10:28:20 น. อ่าน: 721 ครั้ง