• You Tube ------>Marine Technology

  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางท­ะเล (พัฒนานักดำน้ำระดับ Dive master) เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/05/2016 เวลา 13:36:34 น. อ่าน: 643 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/05/2016 เวลา 14:08:29 น. อ่าน: 417 ครั้ง

  รายการ รู้ค่า พลังงาน สาหร่ายน้ำเค็ม พลังงานทางเลือกของคนไทย โดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ผู้รักษาการแทนรอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/12/2014 เวลา 13:54:23 น. อ่าน: 997 ครั้ง

  นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบู ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/10/2014 เวลา 10:23:12 น. อ่าน: 1220 ครั้ง