• You Tube ------>Marine Technology

  บรรยากาศนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เป็นตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วม โครงการภาคฤดูร้อน ณ Wenzhou Medical University ประเทศจีน เมื่อวันที่ 17-31 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/12/2017 เวลา 10:28:20 น. อ่าน: 287 ครั้ง

  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางท­ะเล (พัฒนานักดำน้ำระดับ Dive master) เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/05/2016 เวลา 13:36:34 น. อ่าน: 1058 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/05/2016 เวลา 14:08:29 น. อ่าน: 726 ครั้ง