• You Tube ------>Marine Technology

  การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 3 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินอ้ายลอบ จันทบุรี อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 13:56:38 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินฤทธิเดช จันทบุรี อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 10:42:05 น. อ่าน: 19 ครั้ง

  ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์
  พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม ครั้งที่ 14
  วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษากา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 10:07:12 น. อ่าน: 13 ครั้ง

  บรรยากาศนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เป็นตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วม โครงการภาคฤดูร้อน ณ Wenzhou Medical University ประเทศจีน เมื่อวันที่ 17-31 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/12/2017 เวลา 10:28:20 น. อ่าน: 320 ครั้ง

  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางท­ะเล (พัฒนานักดำน้ำระดับ Dive master) เพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/05/2016 เวลา 13:36:34 น. อ่าน: 1089 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติให้สัมภาษณ์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/05/2016 เวลา 14:08:29 น. อ่าน: 748 ครั้ง