• ข่าวสาร โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมการสืบค้นสา ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 22/11/2017 เวลา 10:24:37 น. อ่าน: 29 ครั้ง

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม ได้เข้าศึกษาดูงาน โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 04/06/2015 เวลา 15:57:17 น. อ่าน: 324 ครั้ง