• ข่าวสาร งานกิจการนิสิต

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2254/2561 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ 2) ปีการศึกษา 2 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 25/10/2018 เวลา 13:42:28 น. อ่าน: 179 ครั้ง

  หน่วยหอพักนิสิต ขอแจ้งกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับหอพักนิสิต ๑-๓ ในระหว่างวันที่ ๒๖- ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/10/2018 เวลา 15:11:56 น. อ่าน: 126 ครั้ง

  1. ให้นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ที่ ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิตโดย Login เ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/10/2018 เวลา 10:25:47 น. อ่าน: 92 ครั้ง

  ปฏิทินกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2561 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/10/2018 เวลา 14:27:52 น. อ่าน: 62 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 13:11:08 น. อ่าน: 30 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/08/2018 เวลา 14:19:34 น. อ่าน: 34 ครั้ง

  เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพาได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/06/2018 เวลา 14:32:36 น. อ่าน: 206 ครั้ง

  หน่วยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอประกาศรายชื่อนิสิตหอพัก ชั้นปี 2-4 ​ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/05/2018 เวลา 09:38:41 น. อ่าน: 314 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานหอพักนิสิต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/02/2018 เวลา 14:59:57 น. อ่าน: 151 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ทำบุญหอพักนิสิต” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอพักนิสิต ๑ (หอห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/03/2017 เวลา 10:55:23 น. อ่าน: 257 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 14 รายการ