• ข่าวสาร งานกิจการนิสิต

  ปฏิทินกิจกรรมช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตจันทบุรี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/07/2018 เวลา 14:46:34 น. อ่าน: 219 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต ขอแจ้งกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
  ๑.กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/07/2018 เวลา 14:47:11 น. อ่าน: 221 ครั้ง

  หน่วยหอพักนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งประกาศรายชื่อนิสิตหอพัก ชั้นปีที่ ๑ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับเข้าประเภท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/07/2018 เวลา 10:36:17 น. อ่าน: 1302 ครั้ง

  เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพาได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/06/2018 เวลา 14:32:36 น. อ่าน: 78 ครั้ง

  ด้วย งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี กำหนดจัด โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อพบปะผู้บริห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/06/2018 เวลา 09:31:25 น. อ่าน: 884 ครั้ง

  หน่วยหอพัก งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการหอพัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1000/2561 เรื่อ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/06/2018 เวลา 14:09:07 น. อ่าน: 209 ครั้ง

  ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ....................................................... คำชี้แจงขอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/06/2018 เวลา 13:17:49 น. อ่าน: 1012 ครั้ง

  หน่วยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอประกาศรายชื่อนิสิตหอพัก ชั้นปี 2-4 ​ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/05/2018 เวลา 09:38:41 น. อ่าน: 156 ครั้ง

  หน่วยหอพัก งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0733/2561 เรื่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/05/2018 เวลา 15:32:20 น. อ่าน: 271 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานหอพักนิสิต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/02/2018 เวลา 14:59:57 น. อ่าน: 95 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 16 รายการ