• ข่าวสาร งานกิจการนิสิต

    หน่วยหอพัก งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0733/2561 เรื่ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 10/05/2018 เวลา 15:32:20 น. อ่าน: 146 ครั้ง

    ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
    .................................. ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 19/03/2018 เวลา 14:01:29 น. อ่าน: 413 ครั้ง

    นิสิตหอพัก สามารถติดต่อยื่นใบสมัครจองหอพัก ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ณ สำนักงานประจำหอพัก ได้ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ค.2561 และจะประกาศร ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 28/02/2018 เวลา 13:57:20 น. อ่าน: 124 ครั้ง

    เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานหอพักนิสิต ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 06/02/2018 เวลา 14:59:57 น. อ่าน: 69 ครั้ง

    งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ทำบุญหอพักนิสิต” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอพักนิสิต ๑ (หอห ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 17/03/2017 เวลา 10:55:23 น. อ่าน: 197 ครั้ง

    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ประกวดหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๙” ณ หอพักนิสิต มห ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 15/02/2017 เวลา 14:11:51 น. อ่าน: 374 ครั้ง

    งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑ กร ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 06/07/2016 เวลา 10:15:34 น. อ่าน: 376 ครั้ง

    ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    หัวข้อ “เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 18/05/2016 เวลา 09:26:13 น. อ่าน: 336 ครั้ง

    เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญ หอพักนิสิต ณ บริเวณลานหน้าหอ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 04/12/2015 เวลา 14:05:01 น. อ่าน: 343 ครั้ง

    งานกิจการนิสิต จัดโครงการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 02/09/2015 เวลา 14:52:17 น. อ่าน: 354 ครั้ง