• ข่าวสาร งานกิจการนิสิต

  รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รายละเอียด >>>http://affair.buu.ac.th/index.php/ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/01/2018 เวลา 11:45:43 น. อ่าน: 31 ครั้ง

  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐)
  ๑. ให้นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลการผ่อนผ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/01/2018 เวลา 14:27:41 น. อ่าน: 58 ครั้ง

  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน แล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/12/2017 เวลา 13:53:25 น. อ่าน: 19 ครั้ง

        มูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษาได้บริจาคทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี มูลนิธิขอส่งระเบียบและ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/11/2017 เวลา 12:56:54 น. อ่าน: 147 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ทำบุญหอพักนิสิต” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอพักนิสิต ๑ (หอห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/03/2017 เวลา 10:55:23 น. อ่าน: 127 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “ประกวดหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๙” ณ หอพักนิสิต มห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/02/2017 เวลา 14:11:51 น. อ่าน: 278 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑ กร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/07/2016 เวลา 10:15:34 น. อ่าน: 314 ครั้ง

  ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  หัวข้อ “เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2016 เวลา 09:26:13 น. อ่าน: 271 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญ หอพักนิสิต ณ บริเวณลานหน้าหอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/12/2015 เวลา 14:05:01 น. อ่าน: 294 ครั้ง

  งานกิจการนิสิต จัดโครงการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/09/2015 เวลา 14:52:17 น. อ่าน: 328 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 11 รายการ