• ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชวนให้บุคลากร แสดงความคิดเห็น
  "การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ... "
  เพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/05/2018 เวลา 13:41:08 น. อ่าน: 140 ครั้ง

  BiiC Startup Monthly Pitching
  สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ BiiC โดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุน ร่วมลงทุน และผลักดันให ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/04/2018 เวลา 09:35:33 น. อ่าน: 207 ครั้ง