• ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์

    สารจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 03/08/2017 เวลา 10:22:21 น. อ่าน: 64 ครั้ง

    ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดบริการรถรับ-ส่ง (ฟรี) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนิสิต ทุกวันศุกร์ (1 รอบ) และวัน ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 16/01/2017 เวลา 15:30:36 น. อ่าน: 322 ครั้ง