• ข่าวสาร งานบริการวิชาการ

  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ นักวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 15:23:58 น. อ่าน: 71 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ธนพล พุกเส็ง อาจารย์ประจำคณะ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 10:51:04 น. อ่าน: 114 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 09:52:11 น. อ่าน: 62 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณนภชนก ไหมทอง, คุณสุนิสารัตน์ ส ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/10/2018 เวลา 14:51:53 น. อ่าน: 86 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณสุนิสารัตน์ สานนท์, คุณปรียาภ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/09/2018 เวลา 13:50:00 น. อ่าน: 47 ครั้ง

  การรับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562
  ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th/ >>>คลิกที่นี่

  TCAS รอบ 1 รับสมัครตั้งแต่วัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/09/2018 เวลา 11:26:48 น. อ่าน: 2947 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีทางทะเล อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ์ และเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ กอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 15:10:48 น. อ่าน: 85 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 09:10:46 น. อ่าน: 80 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนระดับ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2017 เวลา 15:50:05 น. อ่าน: 225 ครั้ง