• ข่าวสาร งานบริการวิชาการ

  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ นักวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 15:23:58 น. อ่าน: 306 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ธนพล พุกเส็ง อาจารย์ประจำคณะ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 10:51:04 น. อ่าน: 592 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 09:52:11 น. อ่าน: 306 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณนภชนก ไหมทอง, คุณสุนิสารัตน์ ส ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/10/2018 เวลา 14:51:53 น. อ่าน: 392 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณสุนิสารัตน์ สานนท์, คุณปรียาภ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/09/2018 เวลา 13:50:00 น. อ่าน: 182 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีทางทะเล อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ์ และเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ กอ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 15:10:48 น. อ่าน: 220 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 09:10:46 น. อ่าน: 301 ครั้ง