• ข่าวสาร งานบริการวิชาการ

  กำหนดการลงทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
  นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 4 ขึ้นไป เริ่มลงทะเบียนเรียน
  ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/11/2017 เวลา 14:11:07 น. อ่าน: 3 ครั้ง

  ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน "ภาคต้น ปีการศึกษา 2560"ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อ่านต่อ >>

  วันที่: 14/11/2017 เวลา 13:07:20 น. อ่าน: 52 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนระดับ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2017 เวลา 15:50:05 น. อ่าน: 11 ครั้ง

  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ โทร. 039-310000 ต่อ 1609-11
  >>>>>ห้องสมุดเปิดให้บริ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/11/2017 เวลา 09:50:30 น. อ่าน: 82 ครั้ง

  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>>งานรับ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/09/2017 เวลา 10:27:27 น. อ่าน: 43 ครั้ง

  บัณฑิตที่จองชุดครุยกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตามรายชื่อที่แนบไฟล์นี้ให้ไปติดต่อรับชุดครุยได้ที่ร้านห้องเสื้อป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/08/2017 เวลา 16:13:05 น. อ่าน: 203 ครั้ง

  สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ไม่ต้องทำเอกสารใบปลดหนี้อีกต่อไป เนื่องจากสามารถตรวจสอบหนี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/03/2017 เวลา 11:24:49 น. อ่าน: 394 ครั้ง