• ข่าวสาร งานบริการวิชาการ

    เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีนโยบายที่จ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 16/05/2018 เวลา 10:52:53 น. อ่าน: 252 ครั้ง

    เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนระดับ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 10/11/2017 เวลา 15:50:05 น. อ่าน: 81 ครั้ง