• ข่าวสาร งานการเจ้าหน้าที่

    เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 20/08/2018 เวลา 15:36:59 น. อ่าน: 83 ครั้ง

    งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกัน ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 15/09/2016 เวลา 16:57:05 น. อ่าน: 431 ครั้ง