• ข่าวสาร งานการเจ้าหน้าที่

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองบริ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/06/2018 เวลา 13:44:50 น. อ่าน: 56 ครั้ง

  งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกัน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/09/2016 เวลา 16:57:05 น. อ่าน: 325 ครั้ง

  งานการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม” เมื่อ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/09/2015 เวลา 13:45:46 น. อ่าน: 421 ครั้ง