• ข่าวสาร งานการเจ้าหน้าที่

    งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกัน ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 15/09/2016 เวลา 16:57:05 น. อ่าน: 306 ครั้ง

    งานการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม” เมื่อ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕ ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 29/09/2015 เวลา 13:45:46 น. อ่าน: 400 ครั้ง