• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/06/2018 เวลา 10:31:46 น. อ่าน: 13 ครั้ง

  ม.บูรพา วข.จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หอสมุดพระราชาวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/06/2018 เวลา 15:32:24 น. อ่าน: 23 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/06/2018 เวลา 13:33:37 น. อ่าน: 15 ครั้ง

  ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
  เมื่อวันที ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 15:25:41 น. อ่าน: 22 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำบุคลากร งานบริการวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/05/2018 เวลา 13:40:01 น. อ่าน: 17 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุม ชี้แจงกา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/05/2018 เวลา 10:24:28 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา นักวิชาการพัสดุ นำคณะบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมต้อนรับ ค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2018 เวลา 10:55:27 น. อ่าน: 18 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้มีการจัดการซ้อมย่อยให้กับบัณฑิตก่อนวันเข้ารับปริญญาบัตรจร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2018 เวลา 10:10:53 น. อ่าน: 21 ครั้ง

  ผอ.กองบริหาร วข.จันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่
  เมื่อวันที่ ๒๓ เม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/05/2018 เวลา 10:51:20 น. อ่าน: 17 ครั้ง

  นิสิตคณะอัญมณี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓ ร่วมกัน จัดนิทรรศการกา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/05/2018 เวลา 16:14:43 น. อ่าน: 54 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 52 รายการ