• ข่าวสาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วม จัดโครงการ การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมร่วมกับปราชญ์ชุมชนบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง
  เมื่อวันที ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/12/2018 เวลา 09:30:42 น. อ่าน: 314 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอน วิชานิเวศวิทยาของพื้นที่ช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/11/2018 เวลา 15:43:44 น. อ่าน: 258 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ ใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/11/2018 เวลา 15:06:57 น. อ่าน: 261 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/09/2018 เวลา 09:35:07 น. อ่าน: 332 ครั้ง

  งานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ ๖ "One World One Ocean: New and More Value of the Seas"
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบู ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 16:05:49 น. อ่าน: 983 ครั้ง

  การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 3 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินอ้ายลอบ จันทบุรี อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 13:56:38 น. อ่าน: 663 ครั้ง

  การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินฤทธิเดช จันทบุรี อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 10:42:05 น. อ่าน: 454 ครั้ง

  ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์
  พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม ครั้งที่ 14
  วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษากา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 10:07:12 น. อ่าน: 413 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้จัดโครงการเทคโนโลยีทางทะเล สู่โรงเรียน ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย จังห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/05/2018 เวลา 13:17:41 น. อ่าน: 686 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัดโครงการชาวเล ชาวสวน ชาวไร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖-๑๘ กุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/02/2018 เวลา 10:15:20 น. อ่าน: 600 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 15 รายการ