• ข่าวสาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/09/2018 เวลา 09:35:07 น. อ่าน: 99 ครั้ง

  งานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ ๖ "One World One Ocean: New and More Value of the Seas"
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบู ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 16:05:49 น. อ่าน: 342 ครั้ง

  การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 3 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินอ้ายลอบ จันทบุรี อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 13:56:38 น. อ่าน: 82 ครั้ง

  การสำรวจและวิจัยทางทะเล โดย นิสิตปี 2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ กองหินฤทธิเดช จันทบุรี อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 10:42:05 น. อ่าน: 96 ครั้ง

  ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์
  พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม ครั้งที่ 14
  วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษากา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/06/2018 เวลา 10:07:12 น. อ่าน: 82 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้จัดโครงการเทคโนโลยีทางทะเล สู่โรงเรียน ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย จังห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/05/2018 เวลา 13:17:41 น. อ่าน: 210 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัดโครงการชาวเล ชาวสวน ชาวไร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖-๑๘ กุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/02/2018 เวลา 10:15:20 น. อ่าน: 349 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมจัดโครงการสานสัมพันธ์กีฬาชาวน้ำ ณ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/02/2018 เวลา 09:47:18 น. อ่าน: 309 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ ใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 23/02/2018 เวลา 09:20:54 น. อ่าน: 226 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/02/2018 เวลา 13:33:13 น. อ่าน: 269 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 47 รายการ