• ข่าวสาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะเทคโนโลยีทางทะเล
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  ขอเชิญ ครู นักเรียน แ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/01/2018 เวลา 14:34:14 น. อ่าน: 114 ครั้ง

  VDO present บรรยากาศนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วม โครงการภาคฤดูร้อน ณ Wenzhou Medical University เมื่อวันที่ 17-31 ตุลาคม 2560---->>>>You Tube Marine Technology...
  อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/12/2017 เวลา 10:28:20 น. อ่าน: 50 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
  หลักสูตรวิทยา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/12/2017 เวลา 11:04:02 น. อ่าน: 164 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการ MT team building ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นในระหว่าง วันที่ ๕-๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยเทคโน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/09/2017 เวลา 15:14:31 น. อ่าน: 114 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจำปีการศึ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/09/2017 เวลา 09:44:47 น. อ่าน: 105 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้จัดโครงการ อบรมนิสิตวิทยากร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 19/09/2017 เวลา 15:23:46 น. อ่าน: 108 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้กับนิสิต โดยได้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/08/2017 เวลา 10:18:55 น. อ่าน: 164 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลสัญจร ครั้งที่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/08/2017 เวลา 09:47:58 น. อ่าน: 54 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการ อบรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาความรู้ แ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/08/2017 เวลา 08:58:10 น. อ่าน: 99 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล สำนักพัฒนานวัตกรรม และคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการศาสตร์ทางทะเล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/08/2017 เวลา 13:59:11 น. อ่าน: 103 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 43 รายการ