• ข่าวสาร คณะเทคโนโลยีทางทะเล

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วม จัดโครงการ การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมร่วมกับปราชญ์ชุมชนบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง
    เมื่อวันที ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 24/12/2018 เวลา 09:30:42 น. อ่าน: 339 ครั้ง

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอน วิชานิเวศวิทยาของพื้นที่ช ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 27/11/2018 เวลา 15:43:44 น. อ่าน: 276 ครั้ง