• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  ขอเชิญชม วิดีโอคณะผู้บริหารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
  : ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  ^^Youtube ดร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/01/2018 เวลา 13:33:59 น. อ่าน: 119 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 11:10:53 น. อ่าน: 10 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 10:35:59 น. อ่าน: 12 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ ได้นำนิสิตค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/12/2017 เวลา 09:59:33 น. อ่าน: 9 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 15:17:49 น. อ่าน: 16 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ ได้พากลุ่มเกษตรกร และนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 14:44:43 น. อ่าน: 12 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านสวนษิริจันทร์ ปทุมธานี ดร. สุมิตร คุณเจตน์ อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 13:55:10 น. อ่าน: 12 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้พานิสิต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 13:23:24 น. อ่าน: 19 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง”
  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 12:26:19 น. อ่าน: 15 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/12/2017 เวลา 11:24:24 น. อ่าน: 8 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 45 รายการ