• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/06/2018 เวลา 13:24:10 น. อ่าน: 81 ครั้ง

  สร้างเสริมทักษะนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยโปรแกรม R เพื่อประมวลผลวิธีสถิติที่ใช้ในการวางแผนการทดลองทางการเกษตร
  เมื่อว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/05/2018 เวลา 09:34:10 น. อ่าน: 110 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ ร้อยรักรวมใจสานสายใยน้องพี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/05/2018 เวลา 09:58:23 น. อ่าน: 74 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา งานกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัด โครงการกระชับมิตรวิทย์ศิลป์สัมพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/05/2018 เวลา 15:38:14 น. อ่าน: 99 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จัด งานกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตนักศึกษา วิทย์-ศิลป์ ม.บูรพา วข.จันทบุรี และ เทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/05/2018 เวลา 15:12:42 น. อ่าน: 135 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยการดำเ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/05/2018 เวลา 14:42:54 น. อ่าน: 37 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร คณาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 01/05/2018 เวลา 14:02:45 น. อ่าน: 50 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 15:00:59 น. อ่าน: 42 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ธนยศ กุลฑล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสต ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 14:06:27 น. อ่าน: 77 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/04/2018 เวลา 13:21:19 น. อ่าน: 32 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 66 รายการ