• ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  Ms CHEN MEIQIAN และ Ms Hu Hongyuan อาจารย์จากมหาวิทยาลัยตงเหริน (Tongren University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำคณะนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและสาข ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 14:24:36 น. อ่าน: 619 ครั้ง

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา วข.จันทบุรี จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารจัดการงานด้าน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2018 เวลา 13:31:46 น. อ่าน: 432 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/12/2018 เวลา 10:58:07 น. อ่าน: 523 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มนิสิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ จัด โครงการสัมมนาสาขาบริห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/11/2018 เวลา 14:56:48 น. อ่าน: 442 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.สมบัติ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/11/2018 เวลา 14:13:02 น. อ่าน: 397 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร คณาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/11/2018 เวลา 10:13:20 น. อ่าน: 700 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณาจารย์และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.สมบัติ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/11/2018 เวลา 09:36:38 น. อ่าน: 334 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/11/2018 เวลา 15:15:41 น. อ่าน: 238 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มนิสิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ชั้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/11/2018 เวลา 14:38:03 น. อ่าน: 313 ครั้ง