• ข่าวสาร สำนักพัฒนานวัตกรรม

  สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/11/2016 เวลา 15:43:50 น. อ่าน: 244 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ไบโอนาโนออแกนิค จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม S606 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/09/2016 เวลา 14:47:27 น. อ่าน: 310 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับ หอการค้าจันทบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ในการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มและสร้างส ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/06/2016 เวลา 15:44:07 น. อ่าน: 343 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้ประสานงานโครงการของสานักพัฒนานวัตกรรม ภายใต้ความร่ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/08/2016 เวลา 15:39:20 น. อ่าน: 226 ครั้ง

  สำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดการอบรม Silver Clay Jewelry เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/04/2016 เวลา 14:49:08 น. อ่าน: 237 ครั้ง

  สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามความเข้าใจร่วมกับ บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีซี โพลีเทค จำกั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/06/2015 เวลา 14:43:31 น. อ่าน: 405 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Trevi ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/04/2015 เวลา 13:12:41 น. อ่าน: 316 ครั้ง