• ข่าวสาร สำนักพัฒนานวัตกรรม

  สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/11/2016 เวลา 15:43:50 น. อ่าน: 472 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ไบโอนาโนออแกนิค จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม S606 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/09/2016 เวลา 14:47:27 น. อ่าน: 591 ครั้ง

  ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้ประสานงานโครงการของสานักพัฒนานวัตกรรม ภายใต้ความร่ว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/08/2016 เวลา 15:39:20 น. อ่าน: 364 ครั้ง