• ข่าวสาร งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน โดย ทางบริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกั ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 18/06/2018 เวลา 10:36:25 น. อ่าน: 40 ครั้ง

    เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นาโดย นายนิมิต โหมดศิริ เจ้าหน้าที ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 18/08/2016 เวลา 14:59:58 น. อ่าน: 367 ครั้ง