• ข่าวสาร งานแผนและทรัพย์สิน

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้บุคคล ภายนอกเช่าพื้นที่ร้านซัก อบ รีด ณ อาคารที่พั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/07/2018 เวลา 15:54:38 น. อ่าน: 18 ครั้ง

  รายละเอียดดังแนบ

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา โทร.๑๒๐๙ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/11/2017 เวลา 10:07:16 น. อ่าน: 238 ครั้ง

  รายละเอียดดังแนบ

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา โทร.๑๒๐๙ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/11/2017 เวลา 09:16:03 น. อ่าน: 216 ครั้ง