• ข่าวสาร ฝ่ายห้องสมุด

    เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ อบรมการสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และฐานข้อม ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 12/09/2018 เวลา 09:58:51 น. อ่าน: 279 ครั้ง

    ฝ่ายห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
    เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กรก ... อ่านต่อ >>

    วันที่: 21/08/2018 เวลา 15:21:23 น. อ่าน: 302 ครั้ง