• ข่าวสาร ฝ่ายห้องสมุด

  ห้องสมุดเปิดให้บริการ
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 19.30 น. (เปิดตามภาคเรียนปกติ)
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 21.00 น. (ช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/11/2017 เวลา 10:45:38 น. อ่าน: 28 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายห้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/11/2017 เวลา 15:04:31 น. อ่าน: 83 ครั้ง

  ห้องสมุดเปิดให้บริการ ปีการศึกษา 1/2560
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.30 น. (เปิดตามภาคเรียนปกติ)
  วันเสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น. (เริ่มตั้งแต่วั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/08/2017 เวลา 09:34:56 น. อ่าน: 159 ครั้ง

  สโมสรโรตารีจันทบูร นำโดย นางศิณีพร สวัสดิชัย และสมาชิก ร่วมมอบหนังสือ จำนวน ๑๔๒ เล่ม ให้กับห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/02/2017 เวลา 10:57:48 น. อ่าน: 166 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการห้องสมุดนี้เพื่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/05/2016 เวลา 10:51:47 น. อ่าน: 277 ครั้ง

  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทั้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/11/2015 เวลา 15:39:31 น. อ่าน: 342 ครั้ง

  นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/04/2015 เวลา 10:24:11 น. อ่าน: 356 ครั้ง