• ข่าวสาร ฝ่ายห้องสมุด

  สรุปผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
  สรุปผลการแข่งขันการเขียนตามคำบอก
  สรุปผลการแข่งขันการคัดลายมือ
  สรุปผลการแข่งขันการว ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/09/2017 เวลา 14:19:33 น. อ่าน: 55 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายห ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 31/08/2017 เวลา 13:35:58 น. อ่าน: 17 ครั้ง

  ห้องสมุดเปิดให้บริการ ปีการศึกษา 1/2560
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.30 น. (เปิดตามภาคเรียนปกติ)
  วันเสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น. (เริ่มตั้งแต่วั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 15/08/2017 เวลา 09:34:56 น. อ่าน: 89 ครั้ง

  สโมสรโรตารีจันทบูร นำโดย นางศิณีพร สวัสดิชัย และสมาชิก ร่วมมอบหนังสือ จำนวน ๑๔๒ เล่ม ให้กับห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/02/2017 เวลา 10:57:48 น. อ่าน: 143 ครั้ง

  ด้วยฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการเข ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/10/2016 เวลา 14:53:18 น. อ่าน: 344 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการห้องสมุดนี้เพื่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/05/2016 เวลา 10:51:47 น. อ่าน: 241 ครั้ง

  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทั้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/11/2015 เวลา 15:39:31 น. อ่าน: 310 ครั้ง

  นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/04/2015 เวลา 10:24:11 น. อ่าน: 329 ครั้ง