• ข่าวสาร ฝ่ายห้องสมุด

  10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2561

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. 4011 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/11/2018 เวลา 16:06:42 น. อ่าน: 17 ครั้ง

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/11/2018 เวลา 15:04:27 น. อ่าน: 10 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  **นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ กรุณาติดต่อฝ่าย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 30/10/2018 เวลา 14:06:13 น. อ่าน: 17 ครั้ง

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/10/2018 เวลา 12:54:04 น. อ่าน: 32 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ อบรมการสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC และฐานข้อม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/09/2018 เวลา 09:58:51 น. อ่าน: 31 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการห้องสมุดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
  เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กรก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/08/2018 เวลา 15:21:23 น. อ่าน: 42 ครั้ง

  10 อันดับ ถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/04/2018 เวลา 10:52:50 น. อ่าน: 80 ครั้ง

  ห้องสมุดเปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก รายละเอียดดังแนบ

  ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณจำรัส ศรีลือ โทร. ๔๐๑๐ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/02/2018 เวลา 11:03:55 น. อ่าน: 275 ครั้ง

  สโมสรโรตารีจันทบูร นำโดย นางศิณีพร สวัสดิชัย และสมาชิก ร่วมมอบหนังสือ จำนวน ๑๔๒ เล่ม ให้กับห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 16/02/2017 เวลา 10:57:48 น. อ่าน: 290 ครั้ง

  ฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการห้องสมุดนี้เพื่ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/05/2016 เวลา 10:51:47 น. อ่าน: 406 ครั้ง