• ข่าวสาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง” ณ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/08/2016 เวลา 15:45:33 น. อ่าน: 305 ครั้ง

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2016 เวลา 15:01:44 น. อ่าน: 342 ครั้ง

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 และโปรแกรม Microsoft Office 2013 เพื่อพัฒ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2016 เวลา 14:08:20 น. อ่าน: 296 ครั้ง

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร วิทยาเขตจันทบุรี หลักสูตรระยะสั้น ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีเนื้อหาในก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/01/2016 เวลา 15:28:02 น. อ่าน: 343 ครั้ง

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดโครงการพัฒนานิสิต เร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 28/07/2015 เวลา 15:32:47 น. อ่าน: 370 ครั้ง