• ข่าวสาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ให้นิสิตตอบแบบสอบถาม แบบประเมินการใช้งาน รถตู้มหาวิทยาลัย ได้ที่ link แบบประเมินการใช้งาน รถตู้มหาวิทยาลั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/10/2018 เวลา 13:16:58 น. อ่าน: 303 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง” ณ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/08/2016 เวลา 15:45:33 น. อ่าน: 413 ครั้ง

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/05/2016 เวลา 15:01:44 น. อ่าน: 455 ครั้ง