• ข่าวสาร คณะอัญมณี

  จดหมายข่าวประจำกุมภาพันธ์ 2561 ฉบับที่ 1 รายละเอียดดังแนบ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/11/2018 เวลา 11:04:47 น. อ่าน: 9 ครั้ง

  จดหมายข่าวมกราคม 2561 ฉบับที่ 1 รายละเอียดดังแนบ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/11/2018 เวลา 10:28:08 น. อ่าน: 5 ครั้ง

  จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2560 ฉบับที่1 รายละเอียดังแนบ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 12/11/2018 เวลา 09:56:34 น. อ่าน: 8 ครั้ง

  เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรีคณะอัญมณี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ๑. การสมั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/11/2018 เวลา 09:17:02 น. อ่าน: 121 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมแถลงข ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/06/2018 เวลา 10:44:27 น. อ่าน: 252 ครั้ง

  Dr. Miroslava Sakaliyska จากประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี มาบรรยายให้ในหัวข้อ “Production and characterization of microstructure and mechanical behavior of Al-Mg based complex metallic alloys and their composites.” ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/03/2018 เวลา 10:23:05 น. อ่าน: 315 ครั้ง

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ “ เมือ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/03/2018 เวลา 09:42:55 น. อ่าน: 258 ครั้ง

  ๑. รายการ กระจกหกด้านบานใหม่ ถ่ายทำสารคดี ตอน “ ตามรอยพลอยจันท์ ” ที่ คณะอัญมณี
  ๒. ขอเชิญร่วมชมเทศกาลแสดงผลงานจากนิสิต Jewelry at Burapha “ JA ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/03/2018 เวลา 08:37:33 น. อ่าน: 278 ครั้ง

  นิสิตคณะอัญมณี คว้ารางวัล “ ชนะเลิศ ” การประกวดออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
  ในงาน “ จันท์ฮิ ซิค ซิค Season 2 ” ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/03/2018 เวลา 15:37:21 น. อ่าน: 296 ครั้ง

  วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาอัญมณ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/02/2018 เวลา 10:09:48 น. อ่าน: 386 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 22 รายการ