• ข่าวสาร คณะอัญมณี

  บุคลากรของห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณี ให้แก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/01/2018 เวลา 16:08:22 น. อ่าน: 3 ครั้ง

  ด้วยคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนเป็นทุ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 18/01/2018 เวลา 10:41:46 น. อ่าน: 6 ครั้ง

  สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอัญมณี
  ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 08/01/2018 เวลา 10:35:52 น. อ่าน: 23 ครั้ง

  ขอเชิญชม วิดีโอคณะผู้บริหารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
  : รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี
  ^^Youtube รศ.ดร. ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 05/01/2018 เวลา 10:52:39 น. อ่าน: 87 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ชมรมอัญมณีคลินิค มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการการทำแหวนเบื้องต้นจากลวดทองเหล ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/12/2017 เวลา 15:55:45 น. อ่าน: 36 ครั้ง

        คณะอัญมณี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
           หลักสูตรวิทยาศาส ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/12/2017 เวลา 16:12:20 น. อ่าน: 524 ครั้ง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์ เถาว์วงษา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบเครื่องประดับ นำนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะอัญมณี สาขาการออกแบบเครื่องป ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 10/04/2017 เวลา 14:11:52 น. อ่าน: 353 ครั้ง

  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการบรรยายและทดลองใช้งานกล้องจุลท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/03/2017 เวลา 14:11:24 น. อ่าน: 305 ครั้ง

  เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารีย์ เถาว์วงษา อาจารย์ประจำสาขาออกแบบและเครื่องประดับ คณะอัญมณี นำน ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 21/02/2017 เวลา 15:10:48 น. อ่าน: 312 ครั้ง

  คู่มือหลักสูตรคณะอัญมณี ปีการศึกษา 2559 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/08/2016 เวลา 10:02:35 น. อ่าน: 1362 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 20 รายการ