• การศึกษา

  งานกิจการนิสิต ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วข.จันทบุรี เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 03/07/2017 เวลา 09:10:35 น. อ่าน: 772 ครั้ง

  เนื่องด้วยปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพาได้คัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และได้พิจา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/05/2017 เวลา 14:11:40 น. อ่าน: 292 ครั้ง

  สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ไม่ต้องทำเอกสารใบปลดหนี้อีกต่อไป เนื่องจากสามารถตรวจสอบหนี ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/03/2017 เวลา 11:24:49 น. อ่าน: 390 ครั้ง

  คู่มือหลักสูตรคณะอัญมณี ปีการศึกษา 2559 ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 04/08/2016 เวลา 10:02:35 น. อ่าน: 1271 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 14 รายการ