• ภาพกิจกรรม

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอน วิชานิเวศวิทยาของพื้นที่ช ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 27/11/2018 เวลา 15:43:44 น. อ่าน: 45 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/11/2018 เวลา 15:15:41 น. อ่าน: 30 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มนิสิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ชั้ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 26/11/2018 เวลา 14:38:03 น. อ่าน: 27 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัด โครงการให้ความรู้เพื่อการศึก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/11/2018 เวลา 15:30:40 น. อ่าน: 31 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการส ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 22/11/2018 เวลา 13:10:03 น. อ่าน: 22 ครั้ง

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ ใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/11/2018 เวลา 15:06:57 น. อ่าน: 53 ครั้ง

  เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการใช้โปรแก ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/11/2018 เวลา 14:04:31 น. อ่าน: 27 ครั้ง

  วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย คุณวินัย ปุริเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรกองบริหาร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 20/11/2018 เวลา 10:48:30 น. อ่าน: 26 ครั้ง

  บุคลากร และนิสิต ม.บูรพา จันทบุรีร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/10/2018 เวลา 16:08:43 น. อ่าน: 52 ครั้ง

  บุคลากร ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 17/10/2018 เวลา 14:11:53 น. อ่าน: 42 ครั้ง  แสดงข่าวทั้งหมด 266 รายการ