• ข่าวสาร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชนปี ๒๕๕๙ เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ อนามัยโขม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 13/05/2016 เวลา 15:58:15 น. อ่าน: 202 ครั้ง

  คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค จัด โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับบุคลากร เรื่อง “การประหยั ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/02/2016 เวลา 10:24:25 น. อ่าน: 291 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปี วิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๕๘ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 11/02/2016 เวลา 14:35:38 น. อ่าน: 234 ครั้ง

  บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เดินท ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 24/11/2015 เวลา 10:47:54 น. อ่าน: 256 ครั้ง

  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 02/09/2015 เวลา 11:43:14 น. อ่าน: 397 ครั้ง

  งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียม ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 07/07/2015 เวลา 10:41:08 น. อ่าน: 367 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุมหารือ การจัดกิจกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี กับสถานศึกษา ภายใ ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 06/07/2015 เวลา 14:52:30 น. อ่าน: 282 ครั้ง

  นางสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 29/04/2015 เวลา 10:23:32 น. อ่าน: 263 ครั้ง

  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทำบุญประจำปี วิทยาเขตจันทบุรี ๒๕๕๗ ขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหา ... อ่านต่อ >>

  วันที่: 09/02/2015 เวลา 16:00:51 น. อ่าน: 368 ครั้ง


  แสดงข่าวทั้งหมด 19 รายการ